ÅVC-kort

Företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och ideella föreningar kan ansöka om ett kort som ger möjlighet att lämna avfall på Örebro kommuns återvinningscentraler.

Är du kommunal medarbetare använder du inte den här e-tjänsten. Du beställer istället ÅVC-kort på kommunens intranät.

Det finns två olika typer av ÅVC-kort:

Företagskort

Företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan ansöka om företagskort som ger möjlighet att lämna verksamhetsavfall på Örebro kommuns återvinningscentraler. Med kortet kostar varje besök 300 kronor (exkl. moms). Kortet gäller för alla företag och verksamheter.

Föreningskort

Ideella föreningar med registrerad verksamhet i Örebro kommun kan ansöka om ett föreningskort. Med kortet kostar varje besök 100 kronor (inkl. moms).

Kriterier för fritt lämnande av avfall på återvinningscentraler

Verksamheter som bedriver second handförsäljning genom att samla in föremål från hushåll och sedan låter vinsten av försäljningen gå till hjälpverksamhet kan ansöka om att lämna avfall fritt på Atleverkets återvinningscentral.

  • Försäljningen måste ske i linje med regelverket för innehavande av 90-konto (ett 90-konto, eller kontrollgirokonto, beviljas av Svensk insamlingskontroll, som även har till uppgift att övervaka användningen av kontona.)
  • Ett 90-konto måste innehas eller så måste verksamheten få föreningsstöd av kommunen eller vara ett socialt företag .

Verksamheter med kommersiella intressen beviljas inte fritt lämnande av avfall på återvinningscentralen.

Beställ ÅVC-kort

Beställ ÅVC-kort genom att fylla i e-tjänsten i länken ovan, eller ring Servicecenter, 019‑21 10 00. Kortet levereras inom fem arbetsdagar.

Vad får jag lämna?

Kortet ger möjlighet att lämna sorterat avfall.

Avfallet får lämnas med personbil, personbil med släpkärra eller med pickup (ej lastbil) maxvikt 3,5 ton. Säckar med avfall måste du öppna och sortera.

Personalen på återvinningscentralerna informerar gärna om hur avfallet ska sorteras för att kunna återvinnas på bästa sätt.

Läs mer om vad du får lämna på återvinningscentralen här.

Farligt avfall

Asbest, tryckimpregnerat och oljeslam

Innan du lämnar asbest, tryckimpregnerat trä eller oljeslam måste du lämna underlag till kommunen via e-post eller utskrivet dokument i kundmottagningen (vågen).

Elavfall

Innan du lämnar elektronikavfall på våra återvinningscentraler måste du visa upp ett avlämnarintyg för personalen på rampen för återvinning. Avlämnarintyget får du genom att registrera elektronikavfallet via El-Kretsens webbplats.

Övrigt farligt avfall

Lämnas till den privata marknaden.

Mer om farligt avfall

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall på sidan Farligt avfall – för företagare.

Tillstånd för transport av städavfall för fastighetsägare

Är du fastighetsägare, eller någon på uppdrag av en fastighetsägare, kan du ansöka om tillstånd att transportera bort städavfall från privatpersoner till två av våra återvinningscentraler.

Städavfallet är i form av grovavfall och farligt avfall, som exempelvis en möbel som lämnats kvar vid en avflyttning, målarburk som lämnats i ett miljörum eller en solstol som lämnats i trädgården.

Det kostar 100 kr/transporttillfälle.

Städavfallet ska komma från hushållen och inte förväxlas med det avfall som uppstår i din ordinarie verksamhet, till exempel om målarburkarna kommer från ommålning av ett trapphus. Städavfallet ska heller inte gå att sorteras på respektive anläggning.

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver det här tillståndet, exempelvis för att få utföra yrkesmässiga transporter.

När du skickat in din ansökan

När du skickat in din ansökan återkommer vi med svar via e-post så fort den är behandlad.

I samband med att du får ditt tillstånd skickas även ett ÅVC-kort till dig som är märkt med ett S.

Så här går det till när du lämnar ditt städavfall på återvinningscentral:

  • Avfallet kan bara lämnas till Mellringe och Atleverkets återvinningscentraler.
  • Farligt avfall kan endast lämnas på Atleverkets återvinningscentral.
  • ÅVC-kortet drar du i displayen för företagskort som finns placerad på återvinningscentralens ramp.
  • Ska du lämna farligt avfall kontakta alltid personal på rampen så hjälper dom dig. Du kan behöva visa upp ditt ÅVC-kort för dem.
Senast uppdaterad:

Publicerad: