Restaurang- och caféägare - avfall

Restauranger och caféers restavfall och matavfall räknas som kommunalt avfall. Det är kommunen som ansvarar och hämtar kommunalt avfall och kostnaden styrs av Örebro kommuns avfallstaxa.

Som restaurang- eller caféägare ska du ha ett abonnemang för kommunalt avfall från kommunen.

Abonnemang för utsortering av matavfall

Det här abonnemanget innebär att du får kärl för både matavfall och restavfall. När du sorterar ditt matavfall är det viktigt att du använder godkända matavfallspåsar, dem köper du av oss. Här kan du se vilka olika typer av matavfallspåsar som finns.

Behöver du hjälp med val av sorteringsutrustning, kontakta oss. Vi kan även hjälpa dig med sorteringsinstruktioner för att underlätta sorteringen i köket, se dokument nedan.

Avfallsbehållare på hjul.

Avfallsbehållare på 23 liter.

Avfallsbehållare på hjul.

Avfallsbehållare på 37 liter.

När extra volymer uppstår

Om ni har extravolymer kan ni packa avfallet i extra säckar. Säckarna ska märkas upp med abonnentens namn. Vi tar då med oss avfallet och debiterar 80 kronor (inkl. moms) extra per säck.

Kvarlämnade kärl

Överfulla eller för tunga avfallskärl, som vi därför inte kunnat tömma, måste packas om alternativt omfördelas i extra säckar innan vi kan hämta dem. Därefter beställer ni en extra tömning. Då debiteras en transportavgift samt en kostnad per säck. Kom ihåg att allt avfall måste vara emballerat. Glöm inte dubbelknut på påsen.

Förpackningar

När det gäller insamling av well, förpackningar av plast, papper, glas och metall, behöver du anlita någon av de aktörer som finns på marknaden. Ju mer förpackningar du kan sortera ut, desto färre restavfallskärl behöver du.

Matfett och frityrolja

Matfetter och frityroljor samlas in av Svensk Fettåtervinning AB. För priser och behandling, ring 011-704 50 eller läs mer på www.fettatervinning.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: