Mottagningsavgifter på Atleverket

Här hittar du avgifter för att lämna osorterat avfall på Atleverket.

Öppettider osorterat avfall

Du kan lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift genom att väga in ditt avfall. Vågen för inlämning av osorterat avfall är öppen vardagar kl. 7–16. Tjänsten är till för alla – företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner.

Tänk på att komma i tid så att du hinner väga in och lämna ditt avfall, samt väga ut innan stängning.

Avgifter

Avfallsslag

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering.
Från 1 maj 2018 tillkommer en miljöavgift på 300 kronor inklusive moms.

1 440

360

1 800

Gipsbaserat avfall (utsorterat avfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC)

960

240

1 200

Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning.

(OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris.

1 200

300

1 500

Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans

1 180

295

1 475


Tillägg

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Dammande avfall tillägg/ton

120

30

150

Trä

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Rent trä

120

30

150

Behandlat trä

300

75

375

Impregnerat trä

1 680

420

2 100

Skrot

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Skrot

40

10

50

Biologiskt avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Park- och trädgårdsavfall företag (tas bara emot undantagsvis). Kontakta Atleverket innan.

420

105

525

Rent ris

140

35

175

Gödsel

160

40

200

Förorenad jord

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris)

Enl. trappaOljeskadad jord

400

100

500

Förorenad jord akutplatta

500

125

625

Analyskostnad akutjord

4 000

1 000

5 000


Specialavfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Oljeavskiljarslam

960

240

1200

Dag- och spillvattenbrunnar

420

105

525

Asbest

1 440

360

1 800

 

Inerta avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt!

640

160

800

Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. Kontakta Atleverket för deklaration.

90

22.50

112.50

Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömningen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord!

400 kr/lass

100 kr/lass

500 kr/lass


Däck

Exkl. moms

Moms

Inkl. moms

Personbilsdäck på fälg, kr/st

20

5

25

Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris

8

2

10

Däck (vid större mängder), kr/ton

1 440

360

1 800

 

Övriga avgifter

Exkl. moms kr/tim

Moms

Inkl. moms kr/tim

Maskintjänster

720

180

900


Senast uppdaterad: 20 december 2019
Publicerad: 3 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!