Mottagningsavgifter på Atleverket

Här hittar du avgifter för att lämna osorterat avfall på Atleverket.

Öppettider osorterat avfall

Du kan lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift genom att väga in ditt avfall. Vågen för inlämning av osorterat avfall är öppen vardagar kl. 7–16. Tjänsten är till för alla – företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner.

Tänk på att komma i tid så att du hinner väga in och lämna ditt avfall, samt väga ut innan stängning.

Avgifter

Kostnad för olika avfallsslag

Avfallsslag

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering.
Från 1 maj 2018 tillkommer en miljöavgift på 300 kronor inklusive moms.

1 740

435

2 175

Gipsbaserat avfall (utsorterat avfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC)

1 160

290

1 450

Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning.

(OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris.

1 060

295

1 325

Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans

1 500

375

1 875

Tilläggsavgifter för olika avfallsslag

Tillägg

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Byggavfall till deponi

1 300

325

1 625

Dammande avfall till deponi

1 460

365

1 825

Industriavfall till deponi

1 300

325

1 625

Kostnad för rent och behandlat trä

Trä

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Rent trä

220

55

275

Behandlat trä

340

85

425

Kostnad för skrot

Skrot

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Skrot

40

10

50

Kostnad för biologiskt avfall

Biologiskt avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Park- och trädgårdsavfall företag (tas bara emot undantagsvis). Kontakta Atleverket innan.

420

105

525

Rent ris

200

50

250

Gödsel

160

40

200

Kostnad för förorenad jord

Förorenad jord

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris)

Enl. trappaOljeskadad jord

400

100

500

Förorenad jord akutplatta

500

125

625

Analyskostnad akutjord

4 000

1 000

5 000

Kostnad för specialavfall

Specialavfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Dag- och spillvattenbrunnar

450

112

562

Kostnad för inerta avfall

Inerta avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt!

700

175

875

Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. Kontakta Atleverket för deklaration.

90

23

113

Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömningen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord!

400 kr/lass

100 kr/lass

500 kr/lass

Kostnad för däck

Däck

Exkl. moms

Moms

Inkl. moms

Personbilsdäck på fälg, kr/st

20

5

25

Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris

8

2

10

Däck (vid större mängder), kr/ton

1 440

360

1 800

Kostnad för farligt avfall

Farligt avfall (får enbart lämnas via kundmottagning vågen)

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Asbest

1 560

390

1 950

Oljeavskiljarslam

1 040

260

1 300

Impregnerat trä

1 930

482

2 412

Kostnad maskintjänster

Övriga avgifter

Exkl. moms kr/tim

Moms

Inkl. moms kr/tim

Maskintjänster

720

180

900


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!