Mottagningsavgifter på Atleverket

Här hittar du avgifter för att lämna osorterat avfall på Atleverket.

Öppettider osorterat avfall

Du kan lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift genom att väga in ditt avfall. Vågen för inlämning av osorterat avfall är öppen vardagar kl. 7–16. Tjänsten är till för alla – företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner.

Tänk på att komma i tid så att du hinner väga in och lämna ditt avfall, samt väga ut innan stängning.

Avgifter

Avfallsslag

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering.
Från 1 maj 2018 tillkommer en miljöavgift på 300 kronor inklusive moms.

1500

375

1 875

Gipsbaserat avfall (utsorterat avfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC)

1120

280

1 400

Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning.

(OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris.

1 260

315

1 575

Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans

1200

300

1500


Tillägg

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Byggavfall till deponi

1260

315

1575

Dammande avfall till deponi

1420

355

1775

Industriavfall till deponi

1270

318

1588

Trä

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Rent trä

200

50

250

Behandlat trä

320

80

400

Impregnerat trä

1 730

433

2 163

Skrot

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Skrot

40

10

50

Biologiskt avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Park- och trädgårdsavfall företag (tas bara emot undantagsvis). Kontakta Atleverket innan.

420

105

525

Rent ris

180

45

225

Gödsel

160

40

200

Förorenad jord

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris)

Enl. trappaOljeskadad jord

400

100

500

Förorenad jord akutplatta

500

125

625

Analyskostnad akutjord

4 000

1 000

5 000


Specialavfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Oljeavskiljarslam

1000

250

1250

Dag- och spillvattenbrunnar

430

108

538

Asbest

1520

380

1 900


Inerta avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt!

680

170

850

Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. Kontakta Atleverket för deklaration.

90

23

113

Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömningen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord!

400 kr/lass

100 kr/lass

500 kr/lass


Däck

Exkl. moms

Moms

Inkl. moms

Personbilsdäck på fälg, kr/st

20

5

25

Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris

8

2

10

Däck (vid större mängder), kr/ton

1 440

360

1 800

 

Övriga avgifter

Exkl. moms kr/tim

Moms

Inkl. moms kr/tim

Maskintjänster

720

180

900


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!