Mottagningsavgifter på Atleverket

Här hittar du avgifter för att lämna sorterat avfall på Atleverket.

Handläggningstider

Vi arbetar så snabbt som möjligt men på grund av personalbrist kan det förekomma längre handläggningstider på Atleverket. Tack för din förståelse!

Öppettider osorterat avfall

Du kan lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift genom att väga in ditt avfall. Vågen för inlämning av osorterat avfall är öppen måndag–torsdag kl. 7–16 och fredagar kl. 7–14. Tjänsten är till för alla – företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner.

Tänk på att komma i tid så att du hinner väga in och lämna ditt avfall, samt väga ut innan stängning.

Avgifter

Kostnad för olika avfallsslag

Avfallsslag

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering.
Från 1 maj 2018 tillkommer en miljöavgift på 300 kronor inklusive moms.

1 840

460

2 300

Byggavfall till deponi

1 500

375

1 875

Dammande avfall till deponi

1 660

415

2 075

Gipsbaserat avfall (utsorterat avfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC)

1 360

340

1 700

Industriavfall till deponi

1 500

375

1 700

Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning.

(OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris.

1 260

315

1 575

Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans

1 600

400

2 000

Kostnad för rent och behandlat trä

Trä

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Rent trä

370

93

463

Behandlat trä

370

93

463

Kostnad för skrot

Skrot

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Skrot

40

10

50

Kostnad för biologiskt avfall

Biologiskt avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Rent ris

250

63

313

Gödsel

160

40

200

Kostnad för förorenad jord

Förorenad jord

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris)

Enl. trappaFörorenad jord akutplatta

500

125

625

Analyskostnad akutjord

4 000

1 000

5 000

Kostnad för specialavfall

Specialavfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Dag- och spillvattenbrunnar

520

130

650

Kostnad för inerta avfall

Inerta avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt!

900

225

1 125

Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. Kontakta Atleverket för deklaration.

90

23

113

Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömningen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord!

400 kr/lass

100 kr/lass

500 kr/lass

Kostnad för däck (gäller endast privatpersoner)

Däck

Exkl. moms

Moms

Inkl. moms

Personbilsdäck på fälg, kr/st

20

5

25

Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris

8

2

10

Kostnad för farligt avfall

Farligt avfall

Exkl. moms kr/ton

Moms kr/ton

Inkl. moms kr. ton

Asbest

1 700

425

2 125

Oljeavskiljarslam

1 200

300

1 500

Impregnerat trä

2 000

500

2 500

Senast uppdaterad:
Publicerad: