Bli en Miljönär-vänlig verksamhet

Jobbar ditt företag med att laga, sälja second hand, dela, låna ut eller återanvända och är verksam i Örebro kommun? Då kan ditt företag ansöka om att bli Miljönär-vänlig märkt. Örebro kommun delar ut märkningen till de verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

Vad är Miljönär-vänlig märkning?

Dekal för Miljönärvänlig verksamhet

Miljönär-vänlig är en märkning som tagits fram av Avfall Sverige för att uppmärk­samma verksam­heter som gör det möjligt för kunderna att laga, låna och åter­använda istället för att köpa nytt.

Märkningen ska inspirera och uppmuntra till hållbar konsumtion, och på så sätt minska mängden avfall och bidra till en bättre miljö.

Det finns pengar både att spara och tjäna på att förebygga avfall. Genom att konsumera mer hållbart, köpa produkter som håller längre, köpa och sälja second hand, dela, låna, återanvända och äta upp maten vi köper så kan vi minska mängden avfall. Det är några ganska enkla åtgärder som ger stora resultat både för miljön och plånboken.

Ansök

Örebro kommun delar ut Miljönär-vänlig märkningen för att tacka och uppmärksamma alla dem som gör det möjligt för konsumenter att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet.

De verksamheter som blir Miljönär-vänlig märkta får en digital dekal och en fysisk dekal att använda i sin marknadsföring. Verksamheten läggs även till på Örebro kommuns digitala karta, där det finns ett kartlager som visar alla Miljönär-vänlig märkta verksamheter i kommunen (under rubriken "Återvinning").

Video: Vem kan bli Miljönär-vänlig märkt?

Alla verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall i samhället genom att låna ut, reparera eller återanvända saker, samt är verksamma i Örebro kommun, kan ansöka om Miljönär-vänlig märkning.

Exempel på Miljönär-vänliga verksamheter

Pilar som bildar en cirkel ovanför ordet "Återbruk".
  • Skomakare
  • Skräddare
  • Bibliotek
  • Secondhand butiker (allt från kläder till byggvaror)
  • Auktions­firmor
  • Reparations­företag (allt från mobiltelefon- till cykelreparatörer)
  • Kretsloppsparker
  • Cykelpooler

Men även bloggar och sajter som handlar om återanvändning och hållbarare konsumtion kan ansöka om märkningen.

Miljönär-vänliga verksamheter i Örebro kommun

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling – vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på orebro.se/varthallbaraorebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: