Läkemedelshantering – för personal

Läkemedel ska hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses. På denna sida presenteras hur hanteringen och delegeringar kring läkemedel ska ske.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Rutiner

Extra provtagning litium sommaren 2023

Akut- och buffertläkemedelsförråd

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Delegering av läkemedelshantering

Område Funktionsstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: