Ansvar i hälso- och sjukvården – för personal

Definition av "hälso- och sjukvårdspersonal"

Hälso- och sjukvårdspersonal är den som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård.

  • Personal som har legitimation. Arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut.
  • Personal som biträder legitimerad i vården av en patient. Omvårdnadspersonal.

Styrdokument som endast gäller vårdgivaren Örebro kommun

Prioriteringsordningar

Utbildningsmaterial om hälso- och sjukvårdsansvar

Utbildningsfilm om hälso- och sjukvård samt patientsäkerhet

Senast uppdaterad:

Publicerad: