Samverkan, informationsöverföring, sekretess – för personal

Styrdokument och vägledning om hur samverkan och informationsöverföring ska gå till i vårdens övergångar samt vad som gäller kring sekretess

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Senast uppdaterad:

Publicerad: