Dokumentation i hälso- och sjukvården – för personal

Hälso- och sjukvårdsdokumentation dokumenteras av arbetsterapeuter och sjuksköterskor men även omvårdnadspersonal när det arbetar med fördelade hälso- och sjukvårdsåtgärder. Sidan presenterar styrdokument och vägledning kring dokumentation

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Manualer Treserva

Arbetsförlagd utbildning i HSL - dokumentation, Checklista

Instruktionsfilmer


Guider som rör Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad: