Dokumentation i hälso- och sjukvården – för personal

Hälso- och sjukvårdsdokumentation dokumenteras av arbetsterapeuter och sjuksköterskor men även omvårdnadspersonal när det arbetar med fördelade hälso- och sjukvårdsåtgärder. Sidan presenterar styrdokument och vägledning kring dokumentation.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Manualer Treserva

Utbildning i HSL - dokumentation, checklista för steg 1 och 2 samt e-guider för steg 2

Läsa och skriva i patientjournalen

Dokumentera utförda insatser i vårdplanen

Avsluta vårdåtagande

Instruktionsfilmer


Guider som rör Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad: