Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och permanent hem.

Några lägenheter tillhör samma boendeenhet med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan man få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.

Bostäderna kan utformas på fler sätt:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • familjehem för barn och ungdomar
  • särskilt anpassad bostad.

Olika boenden har olika inriktningar som t.ex. autism, intellektuell funktionsnedsättning, hörselskada och psykisk funktionsnedsättning. Några boenden innefattar också daglig verksamhet.

Barn och ungdomar

I Örebro finns tre barn- och ungdomsboende. Andra boendealternativ för barn och ungdomar är familjehem och korttidsvistelse.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp, kan ha rätt att bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom. Den som bor i bostad med särskild service för barn och ungdom är alltid folkbokförd i föräldrahemmet och det är föräldrarna som är vårdnadshavare.

Läs mer om hur du ansöker om särskilt boende.

Bostad med särskild service för barn och ungdom är ett komplement till föräldrahemmet. Insatsen gäller både för den som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för den som inte kan bo hemma alls.

Bostaden ska användas efter barnets/ungdomens och familjens behov. Det betyder att föräldrahemmet ska vara utgångspunkten för att hitta den bästa lösningen i den enskilda situationen.

Planering görs tillsammans med personal i boendet som stöttar och hjälper till. Den som bor i bostaden är alltid folkbokförd hos sina föräldrar. Föräldrarna är fortfarande ansvariga för barnet/ungdomen och för att ta beslut och sköta kontakter gällande hens hälsa, skolgång, umgänge och aktiviteter.

I bostaden bor man tillsammans med ett fåtal andra barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. I bostaden har man eget rum och delar övriga utrymmen med de andra som bor där.

Den som bor i bostad med särskild service för barn och ungdom, ska få hjälp med allt som man får hemma. Till exempel; vardagssysslor, personlig hygien, omvårdnad och en bra fritid för att kunna vara med på olika aktiviteter. 

Det finns ingen nedre åldersgräns för bostad med särskild service för barn och ungdom. Rätten till insatsen gäller tills skolgången inom den allmänna skolan upphör, vanligen vid 21 års ålder.

Kommunen har ansvar för att sjukvårdskunnig personal finns tillgänglig om barnets/ungdomens tillstånd kräver det.

Insatsen kan också bli aktuell på grund av barnets/ungdomen skolsituation. Funktionsnedsättningen kan medföra att barnet/ungdomen behöver gå i skola på annan ort än där föräldrarna bor.

Halltorpsvägen 248, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 40
Enhetschef: Sofie Löfgren Wallén, 019-21 42 41
sofie.lofgren.wallen@orebro.se

Halltorpsvägen 250, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 41
Enhetschef: Sofie Löfgren Wallén, 019-21 42 41
sofie.lofgren.wallen@orebro.se

Halltorpsvägen 252, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 29
Enhetschef: Catharina Skagö, 019-21 55 12
catharina.skago@orebro.se

Gruppbostad

Här bor den som har behov av personalstöd under hela dygnet. I gruppbostaden har man egen lägenhet och eget kontrakt. Man lever som andra människor och får stöd från en personalgrupp i samma hus.

Boskärsgatan 48 A, 702 25 Örebro

Telefon: 019-21 56 10
Enhetschef: Martin Algotsson, 019-21 10 11
martin.algotsson@orebro.se

Bjällbovägen 7, 703 58 Örebro

Telefon: 019-21 53 76
Enhetschef: Helena Hasslert, 076-496 58 02
helena.hasslert@orebro.se

Britagatan 4, 702 86 Örebro

Telefon: 019-21 54 89
Enhetschef: Johnny Thalberg, 019-21 18 10
johnny.thalberg@orebro.se

Drottninggatan 29, 702 22 Örebro

Telefon: 019-21 53 02
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Ekevägen 10 A, 702 37 Örebro

Telefon: 019-21 41 70
Enhetschef: Malin Sundin, 019-21 32 47
malin.sundin@orebro.se

Eklundavägen 6, 702 17 Örebro

Telefon: 019-21 53 09
Enhetschef: Sara Larsson, 019-21 20 40
sara.larsson@orebro.se

Emilie Risbergs väg 4 D, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 53 08
Enhetschef: Helena Hasslert, 076-496 58 02
helena.hasslert@orebro.se

Frimärksgatan 3–13, 703 78 Örebro

Telefon: 019-21 53 39
Enhetschef: Britt Frejd, 019-21 53 30   
britt.frejd@orebro.se

Grytängsvägen 19, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 53 31
Enhetschef: Maria Bygdén, 019-21 24 51
maria.bygden@orebro.se

Gräsgatan 3, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 52 74
Enhetschef: Maria Juhlin, 019-21 60 63
maria.juhlin@orebro.se

Gällersta/Gryt, Gryt 321, 702 21 Örebro

Telefon: 019-21 10 93
Enhetschef: Annika Jogenius, 019-21 54 72
annika.jogenius@orebro.se

Hjälmarsberg, 705 95 Örebro

Telefon: 019-21 53 86
Enhetschef: Nedzad Covic, 019-21 25 54
nedzad.covic@orebro.se

Karlsbergsvägen 6, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 53 11
Enhetschef: Magnus Elfving, 019-21 51 27,
magnus.elfving@orebro.se

Karlsgatan 42, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 52 94
Enhetschef: Malin Berggren, 019-21 50 06
malin.berggren@orebro.se

Karlsgatan 56, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 53 25
Enhetschef: Malin Berggren, 019-21 50 06
malin.berggren@orebro.se

Karlslund 220, 705 93 Örebro

Enhetschef: Helena Augustsson, 019-21 30 02
helena.augustsson@orebro.se

Karlslund 226, 705 93 Örebro

Enhetschef: Helena Augustsson, 019-21 30 02
helena.augustsson@orebro.se

Kornellvägen 38 B, 703 69 Örebro

Telefon: 019-21 52 75
Enhetschef: Maria Bygdén, 019-21 24 51
maria.bygden@orebro.se

Kumminvägen 13, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 53 18
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Kumlagårdsvägen 1, 703 76 Örebro

Telefon: 019-21 10 26
Enhetschef: Malin Burstedt, 019-21 16 69
malin.burstedt@orebro.se

Kvarntorpsvägen 1–3, 702 30 Örebro

Telefon: 019-21 53 29
Enhetschef: Jacob Fagerholm, 019-21 27 01
jacob.fagerholm@orebro.se

Källvägen 9, 715 31 Odensbacken

Telefon: 019-21 58 97
Enhetschef: Marie Krantz, 019-21 56 38
marie.krantz@orebro.se

Landbotorpsallén 3, 702 26 Örebro (drivs av Humana)

Telefon: 070-547 94 29
Verksamhetschef: Linda Valjus
linda.valjus@humana.se

Landbotorpsallén 23, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 52 08
Enhetschef: Martin Algotsson, 019-21 10 11
martin.algotsson@orebro.se

Landbotorpsallén 54, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 53 17
Enhetschef: Maria Ask, 019-21 41 65
maria.ask@orebro.se

Lindhultsvägen 3, 703 30 Örebro

Telefon: 019-21 53 27
Enhetschef: Jacob Fagerholm, 019-21 27 01
jacob.fagerholm@orebro.se

Lundhagsvägen 82, 703 76 Örebro

Telefon: 019-21 53 89
Enhetschef: Malin Burstedt, 019-21 16 69
malin.burstedt@orebro.se

Lutabäcksvägen 26 A, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 53 35
Enhetschef: Maria Bygdén, 019-21 24 51
maria.bygden@orebro.se

Mellringevägen 94, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 13 90
Enhetschef: Hanna Gräll, 019-21 31 43
hanna.grall@orebro.se

Moholmsvägen 3 B, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 54 44
Enhetschef: Magnus Elfving, 019-21 51 27,
magnus.elfving@orebro.se

Mosåsvägen 51 A, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 24 34
Enhetschef: Jenny Fredriksson, 019-21 54 61
jenny.fredriksson@orebro.se

Måsvägen 2, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 53 00
Enhetschef: Johnny Thalberg, 019-21 18 10
johnny.thalberg@orebro.se

Nordanåsvägen 23, 705 94 Örebro

Telefon: 019-21 53 88
Enhetschef: Malin Rosendal,
malin.rosendal@orebro.se

Norrängsvägen 2, 703 67 Örebro

Telefon: 019-21 52 77
Enhetschef: Åsa Klingsell, 019-21 45 91
asa.klingsell@orebro.se

Ormesta 124, 705 95 Örebro

Telefon: 019-21 52 23
Enhetschef: Nedzad Covic, 019-21 25 54
nedzad.covic@orebro.se

Rostagatan 40, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 54 47
Enhetschef: Omer Danielsson Mahmic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Sandbackavägen 1 J, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 36 90
Enhetschef: Hanna Gräll, 019-21 31 43
hanna.grall@orebro.se

Senapsvägen 10, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 53 32

Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Skolgatan 8 B, 719 30 Vintrosa

Telefon: 019-21 39 22
Enhetschef: Anela Dzanic, 019-21 56 08
anela.dzanic@orebro.se

Skäpplandsgatan 3, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 49 32
Enhetschef: Peter Åstrand, 019-21 37 63
peter.astrand@orebro.se

Skäpplandsgatan 25, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 54 71
Enhetschef: Peter Åstrand, 019-21 37 63
peter.astrand@orebro.se

Smedjevägen 14, 715 31 Odensbacken

Telefon: 019-21 54 10
Enhetschef: Marie Krantz, 019-21 56 38
marie.krantz@orebro.se

Sofiagatan 6, vån. 3, 703 64 Örebro

Telefon: 019-21 53 93
Enhetschef: Åsa Klingsell, 019-21 45 91
asa.klingsell@orebro.se

Sofiagatan 6, vån. 4, 703 64 Örebro

Telefon: 019-21 53 24
Enhetschef: Åsa Klingsell, 019-21 45 91
asa.klingsell@orebro.se

Stallgatan 5, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 53 16
Enhetschef: Martin Algotsson, 019-21 10 11
martin.algotsson@orebro.se

Stenvägen 42, 702 33 Örebro

Telefon: 019-21 10 27
Enhetschef: Malin Rosendal,
malin.rosendal@orebro.se

Strömstaregatan 2, 703 48 Örebro

Telefon: 019-21 53 34
Enhetschef: Dejana Lipovac, 019–21 55 44
dejana.lipovac@orebro.se

Sörbyängsvägen 2 E, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 50 01
Enhetschef: Maria Ask, 019-21 41 65
maria.ask@orebro.se

Tallrisvägen 45, 702 34 Örebro

Telefon 019-21 54 78
Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Trollbärsgatan 36, 703 60 Örebro

Telefon: 019-21 53 07
Enhetschef: Maria Juhlin, 019-21 60 63
maria.juhlin@orebro.se

Tärnvägen 10, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 52 96
Enhetschef: Johnny Thalberg, 019-21 18 10
johnny.thalberg@orebro.se

Åkervägen 22, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 45 24
Enhetschef: Malin Burstedt, 019-21 16 69
malin.burstedt@orebro.se

Ånstalundsvägen 16, 702 28 Örebro

Telefon: 019-21 53 28
Enhetschef: Minna-Li Dahlin, 019-21 24 49
minna-li.dahlin@orebro.se

Åstrandsvägen 3 A, 702 24 Örebro

Enhetschef: Malin Burstedt, 019-21 16 69
malin.burstedt@orebro.se

Återbruksvägen 7 B, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 53 23
Enhetschef: Karolin Freijd, 019-21 54 25,
karolin.freijd@orebro.se

Änggatan 34, 702 24 Örebro

Telefon: 019-21 53 13
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Servicebostad

Servicebostad innebär att den boende har egen lägenhet men kan tillkalla personal dygnet runt om behov finns, t.ex. för personlig omvårdnad. Lägenheterna är fullvärdiga och anpassade efter den enskildes behov. De kan ligga i ett servicehus eller i ett vanligt bostadshus.

När du beviljats servicebostad tecknar du ett hyreskontrakt med hyresvärden.

Aprikosgatan 14 A, 703 60 Örebro

Telefon: 019-21 55 76
Enhetschef: Karolin Freijd, 019-21 54 25,
karolin.freijd@orebro.se

Brevduvegatan 9, 703 78 Örebro

Telefon: 019-21 53 06
Enhetschef: Dejana Lipovac, 019–21 55 44
dejana.lipovac@orebro.se.

Drakenbergsgatan 1 A, 702 19 Örebro

Telefon: 019-21 53 10
Enhetschef: Annika Jogenius, 019-21 54 72
annika.jogenius@orebro.se

Engelbrektsgatan 19, 702 12 Örebro

Telefon: 019-21 53 04
Enhetschef: Sara Larsson, 019-21 20 40.
sara.larsson@orebro.se

Fabriksgatan 40–44, 702 23 Örebro

Telefon: 019-21 53 26
Enhetschef: Francelia Prediger, 019-21 57 01,
francelia.prediger@orebro.se

Granrisvägen 27 B, 702 25 Örebro

Telefon: 019-21 53 12
Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Karlsgatan 50, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 41 42
Enhetschef: Hanna Gräll, 019-21 31 43
hanna.grall@orebro.se

Lektorpsvägen 10, 702 30 Örebro

Telefon: 019-21 56 52
Enhetschef: Malin Sundin, 019-21 32 47
malin.sundin@orebro.se

Loggatan 22, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 22 07
Enhetschef: Evelina Tholén, 019-21 22 07,
evelina.tholen@orebro.se

Markgatan 8, 703 55 Örebro

Telefon: 019-21 53 22
Enhetschef: Hanna Gräll, 019-21 31 43
hanna.grall@orebro.se

Mogatan 5, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 53 03
Enhetschef: Sara Larsson, 019-21 20 40
sara.larsson@orebro.se

Norrbackavägen 4 A, 703 63 Örebro

Telefon: 019-21 53 75
Enhetschef: Minna-Li Dahlin, 019-21 24 49
minna-li.dahlin@orebro.se

Näbbtorgsgatan 16, 702 23 Örebro

Telefon: 070-341 52 27 (bara sms)
Enhetschef: Francelia Prediger, 019-21 57 01
francelia.prediger@orebro.se

Näbbtorgsteamet

Telefon: 019-21 52 35
Enhetschef: Francelia Prediger, 019-21 57 01
francelia.prediger@orebro.se

Olaigatan 31, 703 61 Örebro

Telefon: 019-21 31 13
Enhetschef: Minna-Li Dahlin, 019-21 24 49
minna-li.dahlin@orebro.se

Peppargatan 6, 702 39 Örebro

Telefon: 019-21 54 91
Enhetschef: Evelina Tholén, 019-21 22 07,
evelina.tholen@orebro.se

Skaldegatan 5 E–F, 703 70 Örebro

Telefon: 019-21 53 92
Enhetschef: Britt Frejd, 019-21 53 30
britt.frejd@orebro.se

Skäpplandsgatan 5, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 53 01
Enhetschef: Peter Åstrand, 019-21 37 63
peter.astrand@orebro.se

Åbylundsgatan 1, 702 32 Örebro

Telefon: 019-21 54 67
Enhetschef: Omer Danielsson Mahmic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Ånstagatan 27, 702 32 Örebro

Telefon: 019-21 54 77
Enhetschef: Omer Danielsson Mahmic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Östra Vintergatan 7, 703 55 Örebro

Telefon: 019-21 53 15
Enhetschef: Minna-Li Dahlin, 019-21 24 49
minna-li.dahlin@orebro.se

Familjehem

I ett familjehem tas ett barn emot permanent för vård och fostran.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är ofta en fullvärdig lägenhet i ett vanligt bostadsområde. Med hjälp av bostadsanpassning kan dessa bostäder bli ett bra boende för personer med funktionshinder. Det finns inget personalstöd i det särskilt anpassade boendet.

Ansökan om bostad och kostnad

Du ansöker om bostad med särskild service enligt LSS på blanketten "Begäran om insats LSS" som du hittar på självservicesidan. Eller så kan du ansöka muntligt genom att kontakta en handläggare på Utredningsenheten LSS/SoL.

En handläggare utreder ditt behov och fattar ett beslut.

Oavsett om du bor i gruppbostad eller i servicebostad så skriver du ett hyreskontrakt med hyresvärden och betalar din egen hyra, mat och hemförsäkring.

Sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut

Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna har i huvudsak ansvar för medicinsk omvårdnad och sjukvård. Det kan vara medicinsk bedömning, provtagning, smärtlindring, sårvård och injektioner enligt din läkares ordination samt avancerad hemsjukvård.

Undersköterskorna utför medicinska omvårdnadsåtgärder på uppdrag av sjuk­sköterskorna och distriktssköterskorna.

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av förmåga till aktivitet, förskrivning av hjälpmedel och anpassning av bostäder. Målet är att du skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Sjuksköterska och undersköterska finns att tillgå för gruppboenden och service­boenden, men också om man bor hemma. Utredningsenheten LSS/SoL beslutar om hjälp.

Arbetsterapeuter är uppdelade efter Örebros bostadsområden och arbetar schemalagd arbetstid, alla dagar kl. 7–12 och 13–16. Kontakta Servicecenter för mer information om vilka personer som arbetar nära dig.

Senast uppdaterad:

Publicerad: