På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och permanent hem.

Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype

Du som medborgare kommer alltid att komma i kontakt med oss. För att begränsa smittspridningen av coronaviruset ersätter vi fysiska möten med telefon- eller Skypemöte så långt det är möjligt.

Några lägenheter tillhör samma boendeenhet med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan man få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.

Bostäderna kan utformas på fler sätt:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • familjehem för barn och ungdomar
  • särskilt anpassad bostad.

Olika boenden har olika inriktningar som t.ex. autism, utvecklingsstörning, hörselskada och psykisk funktionsnedsättning. Några boenden innefattar också daglig verksamhet.

Barn och ungdomar

I Örebro finns tre barn- och ungdomsboende. Andra boendealternativ för barn och ungdomar är familjehem och korttidsboenden.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp, kan ha rätt att bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom. Den som bor i bostad med särskild service för barn och ungdom är alltid folkbokförd i föräldrahemmet och det är föräldrarna som är vårdnadshavare.

Läs mer om hur du ansöker om särskilt boende.

Bostad med särskild service för barn och ungdom är ett komplement till föräldrahemmet. Insatsen gäller både för den som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för den som inte kan bo hemma alls.

Bostaden ska användas efter barnets/ungdomens och familjens behov. Det betyder att föräldrahemmet ska vara utgångspunkten för att hitta den bästa lösningen i den enskilda situationen.

Planering görs tillsammans med personal i boendet som stöttar och hjälper till. Den som bor i bostaden är alltid folkbokförd hos sina föräldrar. Föräldrarna är fortfarande ansvariga för barnet/ungdomen och för att ta beslut och sköta kontakter gällande hens hälsa, skolgång, umgänge och aktiviteter.

I bostaden bor man tillsammans med ett fåtal andra barn och ungdomar som har funktionsnedsättning. I bostaden har man eget rum och delar övriga utrymmen med de andra som bor där.

Den som bor i bostad med särskild service för barn och ungdom, ska få hjälp med allt som man får hemma. Till exempel; vardagssysslor, personlig hygien, omvårdnad och en bra fritid för att kunna vara med på olika aktiviteter. 

Det finns ingen nedre åldersgräns för bostad med särskild service för barn och ungdom. Rätten till insatsen gäller tills skolgången inom den allmänna skolan upphör, vanligen vid 21 års ålder.

Kommunen har ansvar för att sjukvårdskunnig personal finns tillgänglig om barnets/ungdomens tillstånd kräver det.

Insatsen kan också bli aktuell på grund av barnets/ungdomen skolsituation. Funktionsnedsättningen kan medföra att barnet/ungdomen behöver gå i skola på annan ort än där föräldrarna bor.

Halltorpsvägen 248, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 40
Enhetschef: Tina Karlsson, 019-21 55 12
tina.karlsson@orebro.se

Halltorpsvägen 250, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 41
Enhetschef: Sara Samuelsson, 019-21 34 23
sara.samuelsson@orebro.se

Halltorpsvägen 252, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 29
Enhetschef: Sara Samuelsson, 019-21 34 23
sara.samuelsson@orebro.se

Gruppbostad

Här bor den som har behov av personalstöd under hela dygnet. I gruppbostaden har man egen lägenhet och eget kontrakt. Man lever som andra människor och får stöd från en personalgrupp i samma hus.

Boskärsgatan 48 A, 702 25 Örebro

Telefon: 019-21 56 10
Enhetschef: Martin Algotsson, 019-21 10 11
martin.algotsson@orebro.se

Bjällbovägen 7, 703 58 Örebro

Telefon: 019-21 53 76
Enhetschef: Caroline Stenfelt, 019-21 60 63
caroline.stenfelt@orebro.se

Britagatan 4, 702 86 Örebro

Telefon: 019-21 54 89
Enhetschef: Anna Melberg, 019-21 51 27
anna.melberg@orebro.se

Drottninggatan 29, 702 22 Örebro

Telefon: 019-21 53 02
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Ekevägen 10 A, 702 37 Örebro

Telefon: 019-21 41 70
Enhetschef: Elin Annerblom, 019-21 52 91
elin.annerblom@orebro.se

Eklundavägen 6, 702 17 Örebro

Telefon: 019-21 53 09
Enhetschef: Monica Björnram, 019-21 40 65
monica.bjornram@orebro.se

Emilie Risbergs väg 4 D, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 53 08
Enhetschef: Erika Flodin, 019-21 13 71
erika.flodin@orebro.se

Frimärksgatan 3–13, 703 78 Örebro

Telefon: 019-21 53 39
Enhetschef: Carina Nilsson, 019-21 54 48
carina.m.nilsson@orebro.se
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Grytängsvägen 19, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 53 31
Enhetschef: Marianne Hjelmér, 019-21 54 69
marianne.hjelmer@orebro.se

Gräsgatan 3, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 52 74
Enhetschef: Malin Örtgård, 019-21 52 22
malin.ortgard@orebro.se

Hjälmarsberg, 705 95 Örebro

Telefon: 019-21 53 86
Enhetschef: Charlotta Adolvsson, 019-21 42 76
charlotta.adolvsson@orebro.se

Karlbergsvägen 6, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 53 11
Enhetschef: Anna Melberg, 019-21 51 27
anna.melberg@orebro.se

Karlsgatan 42, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 52 94
Enhetschef: Patrik Jogenius, 019-21 54 25
patrik.jogenius@orebro.se

Karlsgatan 56, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 53 25
Enhetschef: Patrik Jogenius, 019-21 54 25
patrik.jogenius@orebro.se

Karlslund 220, 705 93 Örebro

Enhetschef: Fredrik Strömberg, 019-21 50 01
fredrik.j.stromberg@orebro.se

Karlslund 226, 705 93 Örebro

Enhetschef: Helena Augustsson, 019-21 30 02
helena.augustsson@orebro.se

Krönikegatan 13, 703 72 Örebro

Telefon: 019-21 52 75
Enhetschef: Carina Nilsson, 019-21 54 48
carina.m.nilsson@orebro.se

Kumminvägen 13, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 53 18
Enhetschef: Pia Jääskeläinen, 019-21 17 27
pia.jaaskelainen@orebro.se

Kumlagårdsvägen 1, 703 76 Örebro

Telefon: 019-21 10 26
Enhetschef: Erika Flodin, 019-21 13 71
erika.flodin@orebro.se
Enhetschef: Martin Algotsson, 019-21 10 11
martin.algotsson@orebro.se

Kvarntorpsvägen 1–3, 702 30 Örebro

Telefon: 019-21 53 29
Enhetschef: Hanna Godlund, 019-21 55 81
hanna.godlund@orebro.se

Källvägen 5, 715 31 Odensbacken

Telefon: 019-21 58 97
Enhetschef: Karolina Fritzson, 019-21 56 38
karolina.fritzson@orebro.se

Källvägen 7, 715 31 Odensbacken

Telefon: 019-21 54 10
Enhetschef: Karolina Fritzson, 019-21 56 38
karolina.fritzson@orebro.se

Landbotorpsallén 3, 702 26 Örebro (drivs av Humana)

Telefon: 070-547 94 29
Biträdande Verksamhetschef: Linnéa Smedberg
linnea.smedberg@humana.se

Landbotorpsallén 23, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 52 08
Enhetschef: Salina Strömbäck, 019-21 54 28
salina.stromback@orebro.se

Landbotorpsallén 54, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 53 17
Enhetschef: Salina Strömbäck, 019-21 54 28
salina.stromback@orebro.se

Lindhultsvägen 3, 703 30 Örebro

Telefon: 019-21 53 27
Enhetschef: Hanna Godlund, 019-21 55 81
hanna.godlund@orebro.se

Lundhagsvägen 82, 703 76 Örebro

Telefon: 019-21 53 89
Enhetschef: Ann-Marie Andersson, 019-21 54 23
ann-marie.c.andersson@orebro.se

Lutabäcksvägen 26 A, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 53 35
Enhetschef: Maria Ask, 019-21 41 65
maria.ask@orebro.se

Moholmsvägen 3 B, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 54 44
Enhetschef: Omer Danielsson Mahmic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Mosåsvägen 51 A, 702 31 Örebro

Telefon: 019-21 53 14
Enhetschef: Monica Björnram, 019-21 40 65
monica.bjornram@orebro.se

Måsvägen 2, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 53 00
Enhetschef: Eva Pettersson, 019-21 49 41
eva.pettersson@orebro.se

Nordanåsvägen 23, 705 94 Örebro

Telefon: 019-21 53 88
Enhetschef: Malin Örtgård, 019-21 52 22
malin.ortgard@orebro.se

Norrängsvägen 2, 703 67 Örebro

Telefon: 019-21 52 77
Enhetschef: Marianne Hjelmér, 019-21 54 69
marianne.hjelmer@orebro.se

Ormesta 122, 705 95 Örebro

Telefon: 019-21 52 98
Enhetschef: Inga-Lill Bylund, 019-21 54 53
inga-lill.bylund@orebro.se

Ormesta 124, 705 95 Örebro

Telefon: 019-21 52 23
Enhetschef: Inga-Lill Bylund, 019-21 54 53
inga-lill.bylund@orebro.se

Rostagatan 40, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 54 47
Enhetschef: Martina Stigsson, 019-21 54 57
martina.stigsson@orebro.se

Sandbackavägen 1 J, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 36 90
Enhetschef: Charlotta Adolvsson, 019-21 42 76
charlotta.adolvsson@orebro.se

Senapsvägen 10, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 53 32
Enhetschef: Marianne Hjelmér, 019-21 54 69
marianne.hjelmer@orebro.se

Skäpplandsgatan 3, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 49 32
Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Skäpplandsgatan 25, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 54 71
Enhetschef: Jenny Fredriksson, 019-21 54 61
jenny.fredriksson@orebro.se

Sofiagatan 6, vån. 3, 703 64 Örebro

Telefon: 019-21 53 93
Enhetschef: Maria Bygdén, 019-21 24 51
maria.a.bygden@orebro.se

Sofiagatan 6, vån. 4, 703 64 Örebro

Telefon: 019-21 53 24
Enhetschef: Maria Bygdén, 019-21 24 51
maria.a.bygden@orebro.se

Stallgatan 5, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 53 16
Enhetschef: Salina Strömbäck, 019-21 54 28
salina.stromback@orebro.se

Stenvägen 42, 702 33 Örebro

Telefon: 019-21 10 27
Enhetschef: Jenny Fredriksson, 019-21 54 61
jenny.fredriksson@orebro.se

Strömstaregatan 2, 703 48 Örebro

Telefon: 019-21 53 34
Enhetschef: Eva Pettersson, 019-21 49 41
eva.pettersson@orebro.se

Sörbyängsvägen 2 E, 702 18 Örebro

Telefon: 019-21 50 01
Enhetschef: Malin Örtgård, 019-21 55 22
malin.ortgard@orebro.se

Tallrisvägen 45, 702 34 Örebro

Telefon 019-21 54 78
Enhetschef: Martina Stigsson, 019-21 54 58
martina.stigsson@orebro.se

Trollbärsgatan 36, 703 60 Örebro

Telefon: 019-21 53 07
Enhetschef: Anna Melberg, 019-21 51 27
anna.melberg@orebro.se

Tärnvägen 10, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 52 96
Enhetschef: Evelina Tholén, 019-21 22 07
evelina.tholen@orebro.se

Åkervägen 22, 703 75 Örebro

Telefon: 019-21 45 24
Enhetschef: Ann-Marie Andersson, 019-21 54 23
ann-marie.c.andersson@orebro.se

Ånstalundsvägen 16, 702 28 Örebro

Telefon: 019-21 53 28
Enhetschef: Carina Nilsson, 019-21 54 48
carina.m.nilsson@orebro.se

Åstrandsvägen 3 A, 702 24 Örebro

Enhetschef: Maria Ask, 019-21 41 65
maria.ask@orebro.se

Återbruksvägen 7 B, 703 53 Örebro

Telefon: 019-21 53 23
Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Änggatan 34, 702 24 Örebro

Telefon: 019-21 53 13
Enhetschef: Caroline Stenfelt, 019-21 60 63
caroline.stenfelt@orebro.se

Servicebostad

Servicebostad innebär att den boende har egen lägenhet men kan tillkalla personal dygnet runt om behov finns, t.ex. för personlig omvårdnad. Lägenheterna är fullvärdiga och anpassade efter den enskildes behov. De kan ligga i ett servicehus eller i ett vanligt bostadshus.

När du beviljats servicebostad tecknar du ett hyreskontrakt med hyresvärden.

Aprikosgatan 14 A, 703 60 Örebro

Telefon: 019-21 55 76
Enhetschef: Dick Duberg, 019-21 47 18
dick.duberg@orebro.se

Brevduvegatan 9, 703 78 Örebro

Telefon: 019-21 53 06
Enhetschef: Helena Augustsson, 019-21 30 02
helena.augustsson@orebro.se

Drakenbergsgatan 1 A, 702 19 Örebro

Telefon: 019-21 53 10
Enhetschef: Hanna Godlund, 019-21 55 81
hanna.godlund@orebro.se

Engelbrektsgatan 19, 702 12 Örebro

Telefon: 019-21 53 04
Enhetschef: Patrik Jogenius, 019-21 54 25
patrik.jogenius@orebro.se

Fabriksgatan 40–44, 702 23 Örebro

Telefon: 019-21 53 26
Enhetschef: Omer Danielsson Mahnic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Granrisvägen 27 B, 702 25 Örebro

Telefon: 019-21 53 12
Enhetschef: Hanna Gräll, 019-21 31 43
hanna.grall@orebro.se

Karlsgatan 50, 703 41 Örebro

Telefon: 019-21 41 42
Enhetschef: Charlotta Adolvsson, 019-21 42 76
charlotta.adolvsson@orebro.se

Loggatan 22, 702 26 Örebro

Telefon: 019-21 22 07
Enhetschef: Evelina Tholén, 019-21 22 07
evelina.tholen@orebro.se

Markgatan 8, 703 55 Örebro

Telefon: 019-21 53 22
Enhetschef: Joakim Bäck, 019-21 37 63
joakim.back@orebro.se

Mogatan 5, 702 20 Örebro

Telefon: 019-21 53 03
Enhetschef: Malin Berggren, 019-21 50 06
malin.berggren@orebro.se

Norrbackavägen 4 A, 703 63 Örebro

Telefon: 019-21 53 75
Enhetschef: Caroline Stenfelt, 019-21 60 63
caroline.stenfelt@orebro.se

Näbbtorgsgatan 16, 702 23 Örebro

Telefon: 019-21 52 27
Enhetschef: Linda Valjus, 019-21 57 01
linda.valjus@orebro.se

Näbbtorgsteamet

Telefon: 019-21 52 35
Enhetschef: Linda Valjus, 019-21 57 01
linda.valjus@orebro.se

Olaigatan 31, 703 61 Örebro

Telefon: 019-21 31 13
Enhetschef: Omer Danilesson Mahmic, 019-21 54 54
omer.danielsson.mahmic@orebro.se

Peppargatan 6, 702 39 Örebro

Telefon: 019-21 54 91
Enhetschef: Elin Annerblom, 019-21 52 91
elin.annerblom@orebro.se

RUT-Gruppen

Telefon: 076-698 33 98
Enhetschef: Dick Duberg, 019-21 47 18
dick.duberg@orebro.se

Skaldegatan 5 E–F, 703 70 Örebro

Telefon: 019-21 53 92
Enhetschef: Malin Berggren, 019-21 50 06
malin.berggren@orebro.se
Enhetschef: Tarja Kauppinen, 019-21 49 32
tarja.kauppinen@orebro.se

Skäpplandsgatan 5, 703 46 Örebro

Telefon: 019-21 53 01
Enhetschef: Joakim Bäck, 019-21 37 63
joakim.back@orebro.se

Åbylundsgatan 1, 702 32 Örebro

Telefon: 019-21 54 67
Enhetschef: Linda Valjus, 019-21 57 01
linda.valjus@orebro.se

Ånstagatan 27, 702 32 Örebro

Telefon: 019-21 54 77
Enhetschef: Linda Valjus, 019-21 57 01
linda.valjus@orebro.se

Östra Vintergatan 7, 703 55 Örebro

Telefon: 019-21 53 15
Enhetschef: Carina Nilsson, 019-21 54 48
carina.m.nilsson@orebro.se

Familjehem

I ett familjehem tas ett barn emot permanent för vård och fostran.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är ofta en fullvärdig lägenhet i ett vanligt bostadsområde. Med hjälp av bostadsanpassning kan dessa bostäder bli ett bra boende för personer med funktionshinder. Det finns inget personalstöd i det särskilt anpassade boendet.

Ansökan om bostad och kostnad

Du ansöker om bostad med särskild service enligt LSS på blanketten "Begäran om insats LSS" som du hittar på självservicesidan. Eller så kan du ansöka muntligt genom att kontakta en handläggare på Utredningsenheten LSS/SoL.

En handläggare utreder ditt behov och fattar ett beslut.

Oavsett om du bor i gruppbostad eller i servicebostad så skriver du ett hyreskontrakt med hyresvärden och betalar din egen hyra, mat och hemförsäkring.

Sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut

Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna har i huvudsak ansvar för medicinsk omvårdnad och sjukvård. Det kan vara medicinsk bedömning, provtagning, smärtlindring, sårvård och injektioner enligt din läkares ordination samt avancerad hemsjukvård.

Undersköterskorna utför medicinska omvårdnadsåtgärder på uppdrag av sjuksköterskorna och distriktssköterskorna.

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av förmåga till aktivitet, förskrivning av hjälpmedel och anpassning av bostäder. Målet är att du skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Sjuksköterska och undersköterska finns att tillgå för gruppboenden och serviceboenden, men också om man bor hemma. Utredningsenheten LSS/SoL beslutar om hjälp.

Arbetsterapeuter är uppdelade efter Örebros bostadsområden och arbetar schemalagd arbetstid, alla dagar kl. 7–12 och 13–16. Kontakta Servicecenter för mer information om vilka personer som arbetar nära dig.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson