Korttidstillsyn (ungdomsfritids)

Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan beviljas till skolungdomar med funktionsnedsättning. Det fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Ungdomsfritids erbjuds före och efter skoldagen och heldagar under skollov.

Det är kommunens utredningsenhet LSS/SoL som gör en bedömning av behov och fattar beslut om hjälp.

Barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn/ungdomsfritids före och efter skoldagen samt hela dagar under skollov och studiedagar (ej helgdagar). Det gäller under högstadiet och gymnasieskolan.

Syftet med insatsen är att ge en meningsfull sysselsättning. Tillsynen ska utformas flexibelt, med utrymme för individuella lösningar. Där kan man göra sådant man tycker om. Till exempel, baka, se på film, pyssla, spela spel, träffa kompisar och göra utflykter.

Det är kommunens utredningsenhet LSS/SoL som gör en bedömning av behov och fattar beslut om hjälp. De barn och ungdomar som har beviljats stöd behöver endast betala en matavgift. Ansökan om korttidstillsyn/ungdomsfritids görs under januari i årskurs 6. 

Ansökan om korttidstillsyn

Här finns information om hur du ansöker om korttidstillsyn.

Ungdomsfritids

Gräsgatan 5A, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 54 30
Enhetschef: Thomas Gardenbrand, 019-21 54 37
E-post: thomas.gardenbrand@orebro.se

Gräsgatan 5B, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 55 16

Enhetschef: Thomas Gardenbrand, 019-21 54 37
E-post: thomas.gardenbrand@orebro.se

Halltorpsvägen 34, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 52 71

Enhetschef: Eva-Lena Boudville, 019-21 54 51
E-post: eva-lena.boudville@orebro.se

Halltorpsvägen 38, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 27

Enhetschef: Eva-Lena Boudville, 019-21 54 51
E-post: eva-lena.boudville@orebro.se

Köpmangatan 64, 702 23 Örebro

Telefon: 019-21 31 74
Enhetschef: Göran Andersson 019-21 54 32
E-post: goran.p.andersson@orebro.se

Köpmangatan 70, 702 23 Örebro

Telefon: 019-21 67 60
Enhetschef: Göran Andersson 019-21 54 32
E-post: goran.p.andersson@orebro.se

Aktivitetshuset Kraften

Norra Grev Rosengatan 3, 703 64 Örebro
Telefon: 019-21 52 82
Enhetschef: Göran Andersson 019-21 54 32
E-post: goran.p.andersson@orebro.se

Aktivitetshuset Kraften

Vi erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter med bra kvalitet.
Aktuellt månadsprogram

Övriga aktiviteter

Vi arrangerar och genomför aktiviteter utanför aktivitetshuset tillsammans med andra intressenter, t.ex. bowlingverksamhet med bowlingklubben Qvirre i en av Örebros bowlinghallar med cirka hundra deltagare.

Samarbeten

Vi har idag samarbete med några intresseorganisationer och andra berörda parter och arbetar aktivt med att utveckla samarbetet med ännu fler.

I personalgruppen ingår arbetsledare och fritidsassistenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: