Vad skrivs om mig?

Omvårdnadspersonal är skyldiga att skriva ner viktiga saker om dig. Det kallas för social dokumentation.

Den här sidan finns även på lättläst svenska.

Varför ska personalen skriva om dig?

Personalen skriver för att all personal ska veta vad du vill ha hjälp med, vilka saker som är viktiga för dig och om vad du ska göra.

Det står i socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade att personal ska dokumentera viktiga saker som rör dig.

Vad skriver personalen om dig?

Personalen skriver om vad du behöver hjälp med, om viktiga saker som har hänt dig och om viktiga saker som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver.

Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, social journal, levnadsberättelse och patientjournal.

Vad är en genomförandeplan?

I genomförandeplanen skriver personalen vad du gör själv och vad personalen hjälper till med utifrån de mål som du varit med och bestämt.

Personalen skriver när du behöver hjälp och hur du vill ha hjälp.

Genomförandeplanen gör du och personalen tillsammans. Om du vill kan din gode man eller någon i din familj vara med och hjälpa till att göra genomförandeplanen.

Vad är en social journal?

I den sociala journalen skriver personalen hur det går för dig med den hjälp du får och om viktiga saker som har hänt dig.

Vad är en levnadsberättelse?

I levnadsberättelsen skriver personalen om dig och ditt liv. Personalen läser levnadsberättelsen för att lära känna dig. Du berättar vad som ska stå i levnadsberättelsen.

Vad är en patientjournal?

I en patientjournal skriver personal hur du mår om du får vård och om mediciner som du behöver.

Vem får läsa det som personalen skriver?

Du, personalen och din förvaltare, om du har en sådan, får läsa. Om du är barn får dina föräldrar läsa.

Om du är 18 år eller äldre får du bestämma om någon annan ska få läsa – till exempel din familj eller god man.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om detta kan du prata med din personal eller enhetschefen.
Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på kommunen.

Man som skriver
Senast uppdaterad:

Publicerad: