Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Funktionsstödsnämnden har ansvar för myndighetsutövning och utför insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Nämnden ansvar även för myndighetsutövning samt utför insatser inom service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen:

 • till personer som tillhör personkretsen i 1 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och har beslut om insatsen personlig assistans eller beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken
 • till personer som tillhör personkretsen i 1 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade punkt 1–2 om insatsen avser boendestöd
 • till personer med psykisk funktionsnedsättning som inte tillhör personkretsen 1 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade punkt 1–2
 • för matförsörjningsplanering och att rapportera behov till Teknik- och servicenämnd.

Sammanträdestider

Datum

 • Torsdag 12 januari
 • Fredag 27 januari
 • Fredag 17 februari
 • Fredag 24 mars
 • Fredag 28 april
 • Fredag 26 maj
 • Torsdag 22 juni
 • Fredag 1 september
 • Fredag 29 september
 • Fredag 27 oktober
 • Fredag 24 november
 • Fredag 15 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 24 november 2023.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionsstodsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i funktionsstödsnämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad: