Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Funktionsstödsnämnden, 2019

Datum

24 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

14 juni

19 september

17 oktober

14 november

12 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 19 september 2019

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll Funktionsstödsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionsstodsnamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i funktionsstödsnämnden

Senast uppdaterad: 13 september 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?