Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Funktionsstödsnämnden, 2020

Datum

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

19 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

26 november

17 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 18 juni 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll Funktionsstödsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionsstodsnamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i funktionsstödsnämnden

Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?