Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns olika former av boenden, boendestöd, sysselsättning, kontaktverksamhet och hälso- och sjukvård via kommunen.

Stöd som du kan ansöka om

För att få veta om du har rätt till dessa stödinsatser ska du vända dig till en LSS/SoL–handläggare som utreder behovet och beslutar om vilken hjälp som är lämplig. Du når en LSS/SoL–handläggare via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Öppet stöd – här kan du ta direkt­kontakt utan ansökan

För att få del av dessa stödinsatser behövs inget biståndsbeslut.

  • Personligt ombud – om du har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.
Senast uppdaterad:

Publicerad: