Boenden för funktionsnedsatta

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av boenden.

Bostad med särskild service

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika typer av boenden med särskilt stöd, exempelvis gruppbostad och servicebostad.

Läs mer om bostad med särskild service.

Boenden socialpsykiatri

För dig som är vuxen med psykiska funktionsnedsättningar finns gruppbostäder och servicebostäder.

Läs mer om gruppbostäder och servicebostäder.

Vård- och omsorgsboende

Du som inte kan få den vård och omsorg du behöver i ditt hem kan ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Här erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad du behöver, dygnet runt.

Läs mer om vård- och omsorgsboende och om hur du ansöker.

Senast uppdaterad:

Publicerad: