Boenden socialpsykiatri

Här hittar du uppgifter om alla boenden för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar i Örebro kommun. Alla boenden utför också boendestöd i egna hem.

Gruppbostäder och servicebostäder

  • Gruppbostäder – här finns personal dygnet runt.
  • Servicebostäder – här finns personal vid behov och en kontaktgrupp man kan besöka dagtid.

Fanjunkaren

Beväringsgatan 5, 703 65 Örebro
Telefon: 019-21 48 02
Enhetschef: Bente Andersson, 019-21 48 20
bente.andersson@orebro.se

Hagaby 2

Hagabyvägen 2, 703 63 Örebro
Telefon: 019-21 47 99
Enhetschef: Tina Mathsson Hagman, 019-21 52 43
tina.mathsson.hagman@orebro.se

Hagaby 4

Hagabyvägen 4, 703 63 Örebro
Telefon: 019-21 12 93
Enhetschef: Agnes Christensson, 019-21 35 76
agnes.christensson@orebro.se

Höstsol

Karlslundsgatan 67, 703 41 Örebro
Telefon: 019-21 34 80
Enhetschef: Sofie Möller, 019-21 34 60
sofie.moller@orebro.se

Sigillgatan

Sigillgatan 2, 703 78 Örebro
Telefon: 019-21 44 59
Enhetschef: Maria Österberg, 019-21 54 68
maria.osterberg@orebro.se

Notstugan

Notstugegatan 5, 702 87 Örebro
Telefon: 019-21 35 13
Enhetschef: Agnes Christensson, 019-21 35 76
agnes.christensson@orebro.se

Nya Sandbacken

Sandbackavägen 1, 703 53 Örebro
Telefon: 019-21 44 69
Enhetschef: Dick Duberg, 019-21 44 49
dick.duberg@orebro.se

Positivet

Sandbackavägen 1, 703 53 Örebro
Telefon: 019-21 44 53
Enhetschef: Martina Stigsson, 019-21 44 30
martina.stigsson@orebro.se

Ullavi

Ullavigatan 42, 703 57 Örebro
Kontor: Karlsgatan 10, 702 57 Örebro
Telefon: 019-21 35 25
Enhetschef: Anders Karlsson, 019-21 55 36
anders.c.karlsson@orebro.se

Vårsol

Tallrisvägen 16, 702 34 Örebro
Telefon: 019-21 14 45
Enhetschef: Sofie Möller, 019-21 34 60
sofie.moller@orebro.se

Åbylund

Idrottsvägen 14, 702 32 Örebro
Telefon: 019-21 53 72
Enhetschef: Martina Stigsson, 019-21 44 30
martina.stigsson@orebro.se

Prosan

Prosagatan 3, 703 71 Örebro
Telefon: 019-21 29 37
Enhetschef: Bente Andersson, 019-21 48 20
bente.andersson@orebro.se

Markteamet

Lertagsgatan 8, 703 47 Örebro
Telefon: 019-21 26 13
Enhetschef: Maria Österberg, 019-21 54 68
maria.osterberg@orebro.se

Mobila 1 Boendestöd

Kontor: Idrottsvägen 14, 702 32 Örebro
Telefon: 076-551 12 40
Enhetschef: Nathalie Schreiber Moberg, 019-21 17 78
nathalie.schreiber.moberg@orebro.se

Mobila 2 Boendestöd

Kontor: Näbbtorgsgatan 16, 702 23 Örebro
Telefon: 019-21 41 43
Enhetschef: Anders Karlsson, 019-21 55 36
anders.c.karlsson@orebro.se

Mobila 3 Boendestöd

Kontor: Näbbtorgsgatan 16, 702 23 Örebro
Telefon: 019-21 53 77
Enhetschef: Nathalie Schreiber Moberg, 019-21 17 78
nathalie.schreiber.moberg@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: