Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknads­åtgärder, försörjningsstöd, integration, svenska för invandrare (Sfi) och flyktingmottagning.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2019

Datum

17 januari

7 februari

7 mars

4 april

15 maj

4 juni

17 september

3 oktober

7 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 3 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se.

Ledamöter

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Senast uppdaterad: 27 september 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?