Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknads­åtgärder, försörjningsstöd, integration, svenska för invandrare (Sfi) och flyktingmottagning.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2020

Datum

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

19 maj

11 juni

24 september

15 oktober

12 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 10 juni 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se.

Ledamöter

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?