Nämnder

I Örebro kommun finns 13 nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Nämnderna har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och de flesta består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Örebro kommuns nämndorganisation Förstora bilden

Örebro kommuns nämndorganisation. Klicka på bilden för att se den i större format.

Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Protokoll för nämnder som upphört

Protokoll från 2021–2023 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Könsfördelning förtroendevalda

Örebro kommun har 436 förtroendevalda (politiker) som finns representerade i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnderna.

Fördelning mellan kvinnor och män inom respektive parti
Parti
Kvinnor
Män
Andel kvinnor

Andel män

Centerpartiet

22

19

54 %

46 %

Liberalerna

21

26

45 %

55 %

Kristdemokraterna

21

20

51 %

49 %

Moderaterna

34

46

43 %

57 %

Miljöpartiet

6

4

60 %

40 %

Socialdemokraterna

83

69

55 %

45 %

Sverigedemokraterna

10

19

34 %

66 %

Vänsterpartiet

14

13

52 %

48 %

Örebropartiet

2

7

22 %

78 %

Totalt

213

223

49 %

51 %

Siffrorna i tabellen uppdaterades 2023-01-12

Senast uppdaterad:

Publicerad: