Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Valnämnden

Datum

25 januari

22 februari

29 mars

12 april

3 maj

14 juni

20 september

15 november

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 25 januari 2019.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Valnämnden, 2015-

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Valnämnden

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europa-parlamentet. Information om allmänna val finns på val.se.

Arbeta som valarbetare

Som valarbetare, eller röstmottagare som det också kallas, hjälper du till i vallokalerna på valdagen den 26 maj och/eller med förtidsröstningen den 8–25 maj.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • se till att det är god ordning i vallokalen,
  • ta emot röster och pricka av i röstlängden,
  • hjälpa de väljare som ber om det,
  • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

För att bli röstmottagare ska du:

  • vara myndig (fyllt 18 år),
  • behärska det svenska språket i tal och skrift,
  • ha tillgång till e-post och mobiltelefon samt bank-ID,
  • inte kandidera för något parti i det val som ska genomföras.

Är du redan utsedd som valarbetare?

Om du fått bekräftat att du ska vara valarbetare finns mer information till dig på Min Sida.

Kontakt

Nämndsekreterare Peter Björk.

valnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?