Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Valnämnden

Valnämnden har ännu inga inplanerade möten

Ärendelista

Ärendelista för 3 maj 2018.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Protokoll

Protokoll för Valnämnden, 2015-

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Valnämnden

Val 2018

Den 9 september är det val till kommun, landsting/region och riksdag. Information om allmänna val finns på val.se.

Arbeta som valarbetare

Som valarbetare, eller röstmottagare som det också kallas, hjälper du till i vallokalerna på valdagen den 9 september och/eller med förtidsröstningen den 22 augusti-8 september.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • se till att det är god ordning i vallokalen,
  • ta emot röster och pricka av i röstlängden,
  • hjälpa de väljare som ber om det,
  • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

För att bli röstmottagare ska du:

  • vara myndig (fyllt 18 år)
  • behärska det svenska språket i tal och skrift
  • ha tillgång till e-post och mobiltelefon samt bank-ID

Är du redan utsedd som valarbetare?

Om du fått bekräftat att du ska vara valarbetare finns mer information till dig på Min Sida.

Kontakt

Nämndsekreterare Peter Björk.

valnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?