Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Valnämnden

Valnämnden har ännu inga inplanerade möten

Ärendelista

Ärendelista för 15 juni 2018.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Valnämnden, 2015-

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Valnämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Peter Björk.

valnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?