Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Valnämnden

Datum

25 januari

22 februari

29 mars

12 april

3 maj

14 juni

20 september

15 november

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 25 januari 2019.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Valnämnden, 2015-

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Valnämnden

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Kontakt

Nämndsekreterare Peter Björk.

valnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?