Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. KTR har elva ledamöter och består av företrädare för kommunen och för de lokala funktionshindersorganisationerna.

En representant från Region Örebro län är adjungerad till rådet. KTR sammanträder minst fyra gånger om året. Ett arbetsutskott bereder rådets ärenden. En ritningsgranskningsgrupp, bestående av fyra av rådets ledamöter, utarbetar förslag till yttranden över planprogram, detaljplaner etc. från Stadsbyggnad.

Tjänstestödspersoner: Tommy Aldergrim och Eva-Li Skog.

Politiskt valda ledamöter

Carina Toro Hartman (S), ordförande
Florencia Lopez (M), ledamot
Georg Barsom (KD), ledamot
Kemal Hoso (S), ersättare
Håkan Larsson (C), ersättare
Pia Delin (L), ersättare
Martha Wicklund (V), adjungerad

Valda ledamöter föreningar

Vice ordförande

Ing-Marie Wessén

Arbetsutskott

Carina Toro Hartman, Ing-Marie Wessén, Ove Nilsson, Inger Göransson, Tommy Aldergrim och Eva-Li Skog

Döv-/Hörselskadegruppen

Ledamot: Inger Göransson
Ersättare: Lena Fernström

Medicinska funktionshindergruppen

Ledamöter: Heléene Torstendotter, Ketty Winsryd
Ersättare: Magnus Gustafsson

Psykiska och neuropsykiatriska funktionshindergruppen

Ledamot: Pär Ljungvall
Ersättare: Carina Eriksson

Rörelsehindergruppen

Ledamöter: Mirian Strömquist, Ing Marie Wessén
Ersättare: Christer Johansson, Lotta Ågren

Synskadegruppen

Ledamot: Ove Nilsson
Ersättare: Cecilia Ramstedt

Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se