Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Sammanträdestider

Datum

21 januari

11 februari

17 mars

14 april

19 maj

16 juni

25 augusti

22 september

13 oktober

10 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 22 september 2020

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad: 18 september 2020
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?