Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden, 2019

Datum

16 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

12 juni

26 augusti

18 september

16 oktober

13 november

4 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 13 november 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2019-2020
Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad: 8 november 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?