Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden, 2018

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

29 augusti

19 september

14 oktober

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 14 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2017-2018
Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Erik Sahlin.
overformyndarnamnden@orebro.se

Förvaltning

Överförmyndarkansliet

Senast uppdaterad: 9 november 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?