Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden, 2017

Datum

18 januari

14 februari

22 mars

19 april

17 maj

7 juni

28 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 15 november 2017.

Protokoll

Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2017-2018
Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Kim Ivarsson
overformyndarnamnden@orebro.se

Förvaltning

Överförmyndarkansliet

Senast uppdaterad: 7 december 2017
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?