Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Sammanträdestider

Datum

25 januari

15 februari

22 mars

19 april

17 maj

14 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 20 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?