Pensionärsråd

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i äldrefrågor.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

KPR är Kommunstyrelsens samrådsorgan i äldrefrågor. KPR består av företrädare för pensionärsorganisationerna och för kommunen.

Sekreterare och samordnare

Linn Björkstrand, linn.bjorkstrand@orebro.se019–21 37 72.

Jessica Ekerbring, ordförande (S)
Anna-Karin Kumlin (M)
Margareta Ekström (C)
Lars O Molin (KD)

Robert Mörk PRO, ledamot
Kajsa Bodén PRO, ledamot
Maud Biderstål PRO, ledamot
Claes-Göran Andersson PRO, ledamot
Tage Larsson PRO, ersättare
Bo Fredriksson PRO, ersättare
Stig Ottosson PRO, ersättare
Kristina Lindin PRO, ersättare

Lars-Erik Jonsson RPG, ledamot
Agneta Jacobsson RPG, ersättare

Sören Hjalmarsson SPF, ledamot
Jan-Elof Jansson SPF, ledamot
Ingrid Gustafsson SPF, ersättare
Gunnar Olsson SPF, ersättare

Eivy Åman Nilsson SKPF, ledamot
Anita Landin SKPF, ersättare

Pell Uno Larsson RFSL, ledamot
Marianne Waller RFSL, ersättare

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?