Pensionärsråd

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i äldrefrågor.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

KPR är Kommunstyrelsens samrådsorgan i äldrefrågor. KPR består av företrädare för pensionärsorganisationerna och för kommunen.

Sekreterare och samordnare

Linn Björkstrand, linn.bjorkstrand@orebro.se019–21 37 72.

Jessica Ekerbring, ordförande (S)
Anna-Karin Kumlin (M)
Margareta Ekström (C)
Lars O Molin (KD)

Robert Mörk PRO, ledamot
Maud Biderstål PRO, ledamot
Claes-Göran Andersson PRO, ledamot
Kristina Lindin PRO, ledamot
Tage Larsson PRO, ersättare
Bo Fredriksson PRO, ersättare
Stig Ottosson PRO, ersättare
Elisabet Norlinder, ersättare

Lars-Erik Jonsson RPG, ledamot
Agneta Jacobsson RPG, ersättare

Sören Hjalmarsson SPF, ledamot
Jan-Elof Jansson SPF, ledamot
Ingrid Gustafsson SPF, ersättare
Gunnar Olsson SPF, ersättare

Eivy Åman Nilsson SKPF, ledamot
Anita Landin SKPF, ersättare

Pell Uno Larsson RFSL, ledamot

Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: