Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättning. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Nämnden för funktionshindrade, 2018

Datum

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

12 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 15 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2017-2018
Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionshindrade.namnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i nämnden för funktionshindrade

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?