Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättning. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i nämnden för funktionshindrade

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Nämnden för funktionshindrade, 2017

Datum

19 januari

9 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

24 augusti – INSTÄLLT

21 september

19 oktober

16 november

15 december (flyttat från 7 december)

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Nämnden för funktionshindrade, 2018

Datum

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

12 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 15 februari 2018.

Protokoll

Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2017-2018
Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionshindrade.namnd@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Robert Lindby.

funktionshindrade.namnd@orebro.se

Förvaltning

Förvaltningen för funktionshindrade

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?