Gymnasienämnden

Nämnden ansvarar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, riksgymnasierna för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt den fritidsverksamhet som bedrivs för dessa elever.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Gymnasienämnden, 2020

Datum

20 januari

10 februari

16 mars

14 april

18 maj

8 juni

21 september

12 oktober

9 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 21 september 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Gymnasienämnden, 2019-2020
Protokoll för Gymnasienämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till gymnasienamnd@orebro.se.

Ledamöter

Gymnasienämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Gymnasienämnden

Senast uppdaterad: 16 september 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?