Gymnasienämnden

Nämnden ansvarar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, riksgymnasierna för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt den fritidsverksamhet som bedrivs för dessa elever.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Gymnasienämnden, 2018

Datum

13 februari

15 mars

11 april

16 maj

13 juni

12 september

10 oktober

14 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Gymnasienämnden, 2019

Datum

25 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

20 september

11 oktober

15 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 14 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Gymnasienämnden, 2017-2018
Protokoll för Gymnasienämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till gymnasienamnd@orebro.se.

Ledamöter

Gymnasienämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Gymnasienämnden

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?