Gymnasienämnden

Nämnden ansvarar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, riksgymnasierna för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt den fritidsverksamhet som bedrivs för dessa elever.

Gymnasienämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Gymnasienämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Gymnasienämnden, 2017

Datum

16 februari

22 mars

19 april

17 maj

7 juni

20 september

18 oktober

15 november

14 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 15 november 2017.

Protokoll

Protokoll för Gymnasienämnden, 2017-2018
Protokoll för Gymnasienämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till gymnasienamnd@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Inga-Lill Nilsson.

gymnasienamnd@orebro.se.

Förvaltning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?