Gymnasienämnden

Nämnden ansvarar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, riksgymnasierna för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt den fritidsverksamhet som bedrivs för dessa elever.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Gymnasienämnden, 2019

Datum

25 januari

18 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

20 september

10 oktober

15 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 10 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Gymnasienämnden, 2019-2020
Protokoll för Gymnasienämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till gymnasienamnd@orebro.se.

Ledamöter

Gymnasienämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Gymnasienämnden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?