Gymnasienämnden

Nämnden ansvarar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, riksgymnasierna för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt den fritidsverksamhet som bedrivs för dessa elever.

Sammanträdestider

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

25 april

16 maj

13 juni

19 september

17 oktober

7 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 19 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till gymnasienamnd@orebro.se.

Ledamöter

Gymnasienämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Gymnasienämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?