Vatten- och avloppsabonnemang

Information om anmälan av nytt abonnemang samt framtida förändringar i abonnemanget.

Du ansöker om ett vatten- och avloppsabonnemang genom att skicka in en servisanmälan. Du kan fylla i servisanmälan via e-tjänst eller blankett. Vi rekommenderar att du använder vår e-tjänst, där finns mer stödinformation som gör det enklare för dig.

E-tjänst samt blankett för servisanmälan.

Observera att det är olika e-tjänster beroende på om det gäller småhus (1-2 hushåll/lägenheter) eller flerfamiljshus, industri- och handelsfastigheter.

Läs mer här om du är privatperson och bygger ett helt nytt hus.

Taxor och avgifter för vatten- och avloppsabonnemang.

Meddela förändringar i ditt abonnemang

Om du framöver bygger om din fastighet så att den inrymmer mer än en bostad ska du meddela oss samt betala en så kallad lägenhetsavgift, som är en engångsavgift. Detta gäller om du till exempel bygger om ditt garage till eget boende, delar upp huset i flera separata lägenheter eller bygger ett Attefallshus som komplementbostad.

De nya vattenledningarna ska kopplas så att förbrukningen mäts via befintlig vattenmätare.

Den här typen av förändringar kan också innebära en högre kostnad för tomtytan. Kontakta Kundservice Vatten och avlopp via Servicecenter när du ska genomföra den här typen av förändringar i fastigheten, så hjälper vi dig att räkna ut vilka kostnader det innebär.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se