Taxor och avgifter – vatten och avlopp

Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten ni använder i hushållet under ett helt år. Byt gärna till betalning med e-faktura eller autogiro.

Ingen höjning av VA-taxan från årsskiftet

Vatten– och avloppstaxan höjs inte från 1 januari 2024.

Vi inför förändrad fakturering för anläggningsavgift, för obebyggd fastighet som ska bebyggas, från 1 januari 2024.

Faktura

Byt till e-faktura eller autogiro

Betalar du dina räkningar via en internetbank kan du anmäla att du vill få fakturorna elektroniskt i stället för med brev. Oavsett om du får fakturorna i pappersform eller elektroniskt kan du också välja automatisk betalning med autogiro. Det gör betalningen ännu smidigare.

Läs mer om hur du ändrar betalningssätt.

Fakturautskick till privatpersoner via digital brevlåda

Våren 2023 infördes utskick av fakturor till digitala brevlådor. Arbete pågår med att få i gång betalningsfunktionen i Kivra. Successivt skickas även brev ut digitalt i stället för som post. Detta gäller för dig som är privatperson och via tjänsten Mina meddelanden har skaffat tillgång till någon av de digitala brevlådorna Min myndighetspost, Kivra eller Billo.

På Diggs (Myndigheten för digital förvaltnings) webbplats kan du läsa mer om digital post för privatpersoner.

För dig som har autogiro

Det blir ingen skillnad. Fakturabeloppet dras automatiskt som tidigare.

För dig som har e-faktura

Det blir ingen skillnad. Du får som tidigare dina fakturor via din internetbank. Om du hellre vill ha fakturorna till din digitala brevlåda ändrar du detta hos din bank.

För dig som får pappersfaktura och inte har digital brevlåda

För dig som inte har digital brevlåda och får pappersfaktura blir det ingen skillnad, pappersfakturan kommer som vanligt med posten.

Om du skaffar digital brevlåda längre fram kan du då välja om du även fortsättningsvis vill ha pappersfaktura eller börja ta emot fakturor och annan post digitalt från oss.

För dig som får pappersfaktura och redan har digital brevlåda

Du som har digital brevlåda och idag får pappersfaktura från oss kommer automatiskt att få fakturan som digital post i stället.

Om du inte vill ta emot digital post från oss, behöver du på egen hand gå in i din digitala brevlåda och välja bort oss som avsändare i dina inställningar.

Om din faktura

När du bor i villa betalar du vatten-, avlopps- och avfallsavgift varannan månad. På fakturan finns faktauppgifter som ditt kundnummer, fakturanummer, fastighetsbeteckning och anläggningsnummer.

En faktura med förklarande punkter.

Du kan klicka på fakturaexemplet för att förstora bilden.

a. Din fasta årsavgift inklusive moms.

b. Numret på din vattenmätare (finns också på insidan av mätarens lock).

c. Beräknad årsförbrukning.

d. Beräknad förbrukning från din förra faktura.

e. Avläst förbrukning.

f. Beräknad förbrukning fram till den dag som fakturan omfattar.

g. Beräknad förbrukning som du betalar för.

h. Pris per kubikmeter inklusive moms.

i. Fast avgift och rörlig avgift.

Avgifterna för vatten, avlopp och avfall räknas samman.

Avgifter

Avgifter för vatten och avlopp - rörlig och fast

Du betalar en fast årsavgift som baseras på vattenmätarens storlek och en rörlig baserad på vattenförbrukningen. Om du bor i villa betalar du avgift för vatten och avlopp och avfall sex gånger per år.

Avgifterna används för att producera och leverera dricksvatten men också för att ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten. Dessutom används avgifterna till att anlägga, underhålla och byta ut ledningar och all annan utrustning som tillhör det allmänna ledningsnätet.

Storlek på vattenmätare

Vilken storlek som behövs på din vattenmätare bedöms utifrån fastighetens behov av vattenförbrukning och flöde. Alla villakunder får samma storlek på vattenmätare och därmed samma fasta avgift.

För industrifastigheter, flerfamiljshus och övriga fastigheter gör Örebro kommun en beräkning på vattenförbrukning, flöde med mera. Beräkningen utgår från vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten, antal hyreslägenheter och liknande. Utifrån det bedömer vi vilken storlek och vilket antal vattenmätare som krävs för fastighetens vattenförsörjning.

Hushållet i en vanlig villa använder i genomsnitt 150 kubikmeter vatten varje år (en kubikmeter är lika med tusen liter vatten). Hushållet betalar 3 303 kronor i fast avgift och 22,20 kronor i rörlig avgift för vatten och avlopp (2023 års priser inklusive moms). Totalt betalar hushållet i vårt exempel 6 633 kronor för vatten och avlopp under ett år.

Här kan du läsa om avläsning av din vattenmätare samt din årliga vattenförbrukning.

Anläggningsavgift

När en ny fastighet kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som baseras på hur stor tomten är, antal boenden på fastigheten med mera.

Observera att det inte är säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA-nätet, det undersöker vi när du skickat in din ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, en så kallad servisanmälan.

Inför anslutningen bygger vi kommunala vatten- och avloppsledningar till fastighetsgränsen så att du kan koppla fastigheten till det allmänna VA-nätet. Via ledningarna levererar vi vatten till din fastighet och leder bort avloppsvatten samt ibland även dagvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten).

Läs mer om vatten- och avlopp till ny fastighet.

Anläggningsavgiften är en engångssumma som du betalar när fastigheten ansluts till kommunalt vatten och avlopp. För en helt ny enfamiljsvilla med en tomt på 800 kvadratmeter är anläggningsavgiften 189 192 kronor (2023 års pris inklusive moms). Avgiften anges i kommunens gällande VA-taxa och styrs av hur stor din tomt är, antal boenden med mera.

Om din fastighet kommer att bestå av mer än en bostad ska du betala lägenhetsavgift även för den/dessa. Det kan till exempel röra sig om eget boende i husets garage, om huset består av flera separata lägenheter eller om du har ett Attefallshus som komplementbostad. Lägenhetsavgiften är en engångssumma, se aktuell VA-taxa.

Kontakta Kundservice Vatten och avlopp via Servicecenter vid förändringar som gör att du ska betala lägenhetsavgift.

Senast uppdaterad:

Publicerad: