På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Taxor och avgifter – vatten och avlopp

Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten ni använder i hushållet under ett helt år. Byt gärna till betalning med e-faktura eller autogiro.

Byt till e-faktura eller autogiro

Betalar du dina räkningar via en internetbank kan du anmäla att du vill få fakturorna elektroniskt istället för med brev. Oavsett om du får fakturorna i pappersform eller elektroniskt kan du också välja automatisk betalning med autogiro. Det gör betalningen ännu smidigare. Läs mer om hur du ändrar betalningssätt.

Avgifter för vatten och avlopp

När en ny fastighet kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som baseras på hur stor tomten är, antal boenden på fastigheten med mera.

Som VA-kund betalar du sedan en fast årsavgift som baseras på storleken på din vattenmätare samt en rörlig avgift som baseras på din vattenförbrukning. Om du bor i villa betalar du avgift för vatten och avlopp samt avfall sex gånger per år.

Avgifterna används för att producera och leverera dricksvatten men också för att ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten. Dessutom används avgifterna till att anlägga, underhålla och byta ut ledningar och all annan utrustning som tillhör det allmänna ledningsnätet.

Storlek på vattenmätare

Vilken storlek som behövs på din vattenmätare bedöms utifrån fastighetens behov av vattenförbrukning och flöde. Alla villakunder får samma storlek på vattenmätare och därmed samma fasta avgift.

För industrifastigheter, flerfamiljshus och övriga fastigheter gör Örebro kommun en beräkning på vattenförbrukning, flöde med mera. Beräkningen utgår från vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten, antal hyreslägenheter och liknande. Utifrån det bedömer vi vilken storlek och vilket antal vattenmätare som krävs för fastighetens vattenförsörjning.

Ett räkneexempel för en normalvilla

Hushållet i en vanlig villa använder i genomsnitt 150 kubikmeter vatten varje år (en kubikmeter är lika med tusen liter vatten). Hushållet betalar 3 229 kronor i fast avgift och 21,70 kronor i rörlig avgift för vatten och avlopp (2022 års priser inklusive moms). Totalt betalar hushållet i vårt exempel 6 484 kronor för vatten och avlopp under ett år.

Här kan du läsa om hur du läser av och rapporterar in mätarställningen på din vattenmätare för att få koll på din årliga vattenförbrukning.

Om din faktura

När du bor i villa betalar du vatten-, avlopps- och avfallsavgift varannan månad. På fakturan finns faktauppgifter som ditt kundnummer, fakturanummer, fastighetsbeteckning och anläggningsnummer.

En faktura med förklarande punkter

Du kan klicka på fakturaexemplet för att förstora bilden.

a. Din fasta årsavgift inklusive moms.

b. Numret på din vattenmätare (finns också på insidan av mätarens lock).

c. Beräknad årsförbrukning.

d. Beräknad förbrukning från din förra faktura.

e. Avläst förbrukning.

f. Beräknad förbrukning fram till den dag som fakturan omfattar.

g. Beräknad förbrukning som du betalar för.

h. Pris per kubikmeter inklusive moms.

i. Fast avgift och rörlig avgift.

Avgifterna för vatten, avlopp och avfall räknas samman.

Anläggningsavgift

När du till exempel bygger en ny villa drar vi fram kommunala vatten- och avloppsledningar till fastighetsgränsen så att du kan koppla fastigheten till det allmänna VA-nätet. Via ledningarna levererar vi vatten till din fastighet och leder bort avlopps- och dagvatten (det vill säga regn-, smält- och dräneringsvatten).

Läs mer om vatten- och avlopp till ny fastighet.

Observera att det inte är säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA-nätet, det undersöker vi när du skickat in din ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, en så kallad servisanmälan.

Anläggningsavgiften är en engångssumma som du betalar när fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen. För en helt ny enfamiljsvilla med en tomt på 800 kvadratmeter är anläggningsavgiften 180 185 kronor (2022 års pris inklusive moms). Avgiften anges i kommunens gällande VA-taxa och styrs av hur stor din tomt är, antal boenden med mera.

Om din fastighet kommer att bestå av mer än en bostad ska du betala lägenhetsavgift även för den/dessa. Det kan till exempel röra sig om eget boende i husets garage, om huset består av flera separata lägenheter eller om du har ett Attefallshus som komplementbostad. Lägenhetsavgiften är en engångssumma, se aktuell VA-taxa.

Kontakta Kundservice Vatten och avlopp via Servicecenter vid förändringar som gör att du ska betala lägenhetsavgift.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se