Köp vatten i betalstationer

I Örebro kommun finns sex betalstationer där företag och privatpersoner kan köpa och hämta vatten.

Betalstation för vattenuttag, vattenkiosk Handelsgatan.

Betalstation för vattenuttag, vattenkiosk Handelsgatan.

Betalstationerna finns på:

  • Skvadronvägen 13, Aspholmen.
  • Korsningen Glanshammarsvägen/Genvägen på Norr.
  • Vid pumpstationen på Heliumgatan, Vivalla.
  • Vid Svalsjöparken på Universitetsgatan, mittemot Tybblelundshallen på Öster.
  • Handelsgatan, vid infarten från Åbyvägen, i Bista.
  • Vid brandstationen på Örebrovägen 28, Odensbacken.

Betalstationerna är till för uttag av vatten för till exempel byggentreprenörer, asfaltsläggare, renhållningsfordon och spolbilsföretag. Privatpersoner kan köpa vatten för att till exempel fylla poolen.

Vid betalstationerna på Skvadronvägen 13, Handelsgatan i Bista samt vid korsningen Glanshammarsvägen/Genvägen är det även möjligt för privatpersoner att hämta mindre mängder vatten kostnadsfritt, till exempel för att fylla vattendunkar.

Observera att kommunen inte hyr ut slangar eller tankar för transport.

Betalstationerna är öppna dygnet runt, året om. Vid tekniska problem, kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00. Utanför kontorstid, kontakta istället Vatten och avlopps beredskap på telefon 019‑18 56 30.

Registrera dig och hämta ut nyckel

För att kunna hämta och köpa vatten behöver du registrera dig som kund och hämta ut nyckel samt instruktion. Det gör du på kommunens förråd på Skvadronvägen 13 på Aspholmen i Örebro. Öppettider är vardagar kl. 7–16, stängt kl. 9–9.30 och kl. 13–13.30.

Nyckeln fungerar på samtliga betalstationer. Om du hellre vill hämta ut nyckel i Odensbacken, meddela Servicecenter på telefon 019-21 10 00, så ringer vi upp och bokar in en tid för detta.

När du använder nyckeln registrerar systemet vilken nyckel som hämtat ut vatten samt hur mycket. Vattenuttaget faktureras sedan. Du betalar enligt aktuell VA-taxa. Från 1 januari 2022 är kostnaden 32,43 kr/kubikmeter exklusive moms. Kontakta Servicecenter om du tappar bort nyckeln så att vi kan spärra den. Borttappad nyckel debiteras med 500 kronor.

Vi hyr endast i undantagsfall ut brandpoströr för vattenuttag vilket debiteras enligt gällande VA-taxa. Då får uttag endast ske på anvisade platser.

Låsta brandposter

För att säkra dricksvattenkvaliteten är övriga brandposter låsta, enligt rekommenda­tioner från Livsmedelsverket. Låsta brandposter förhindrar även olovligt uttag av vatten. Åverkan på en låst brandpost eller försök att tappa vatten på annat sätt via brandpoströr betraktas som skadegörelse och stöld och polisanmäls.

Vi har låst brandposterna för att skydda dricksvattnet från föroreningar och erbjuder istället tillgång till vatten via betalstationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se