Östernärke familjecentral

Östernärke familjecentral är en mötesplats för föräldrar och barn. Här kan ni leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter. På familjecentralen finns pedagog, kurator, BVC-sköterskor och barnmorska.

På öppna förskolan erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där du och ditt barn kan pyssla, måla, spela spel, läsa böcker, sjunga, leka med mera. Det finns "mellanmål" att köpa och du kan även ta med och värma egen mat.

Öppna förskolan riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0–6 år. Både du och ditt barn ska vara friska när ni kommer till oss.

Veckoschema

För att vara säker på att alltid se de senaste ändringarna i aktuell veckas schema, se vår Facebook-sida.

Ordinarie veckoschema

Dag

Tid

Aktivitet

Måndag

kl. 9–14

Öppen förskola, sångstund med Asker-Lännäs församling kl. 10 samt lunch, 30 kronor/familj.

Tisdag

kl. 13.30–15.30

Öppen förskola.

Onsdag

kl. 10–12

Föräldragrupp med spädbarnsmassage, egen inbjudan.

Torsdag

kl. 9–14

Småbarnsöppet (0–18 månader) med tema sångstund, promenad och lunch.

Fredag

kl. 9–12

Öppen förskola. Se vår Facebook-sida för information om var vi är.

Träffar och kurser

Vi erbjuder regelbundet vänta barn-grupper till dig som väntar barn. Du får inbjudan av barnmorskan. Vid frågor eller funderingar kring detta hör av dig till Familjecentralen genom att ringa 019-21 58 07 eller 019-21 58 09.

Spädbarnsmassage är ett sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. Massagen öppnar både dina och ditt barns sinnen och gör er lyhörda för varandra. Det ger ditt barn en bra start i livet.

Rekommenderad ålder för barnet är 2–6 månader. Fråga personalen om du är osäker på om ditt barn kan delta.

Nya kurser startar kontinuerligt. Är du intresserad av att delta?
Välkommen att ringa 019-21 58 07 eller 019-21 58 09.

ABC är fem föräldraträffar där vi följer ett föräldraprogram som går igenom 4 olika teman i föräldraskapet. Första temat är ”Visa kärlek”. Information om när ny kurs startar kommer längre fram. Det blir ingen kurs under hösten 2023.

Är du intresserad av att delta eller har några frågor? Välkommen att anmäla dig på familjecentralen eller genom att ringa 019- 21 58 07 eller 019- 21 58 09.

Kursen vänder sig till dig som har barn i åldern 10–18 år och som känner oro för att ditt barn har eller kommer att dras till miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande extremism. För mer information kontakta Monica Axelsson telefon 070­-312 65 48.

En stund av samtal kring föräldraskap. Uppdaterad information om träffar finns på vår Facebook-sida. Är du intresserad av att delta? Välkommen att anmäla dig på familjecentralen eller genom att ringa 019-21 58 07 eller 019-21 58 09.

Träffar kring olika teman sker kontinuerligt. Uppdaterad information finns på vår Facebook-sida.

Träffar på andra familjecentraler

SFI – språkskola

Träning i svenska språket för gravida och föräldrar med barn i åldern 0–6 år.

Första-hjälpen-utbildning för föräldrar med små barn. Endagskurs, två kurstillfällen under våren 2019, 15 februari och 8 april. Är du intresserad av att delta? Välkommen att anmäla dig på familjecentralen eller genom att ringa 019-21 58 07.

Kuratorstöd

Ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående.

Du som är blivande förälder eller förälder till barn i åldern 0–18 år kan vända dig till en kurator för råd och stöd i frågor som rör dig själv, ditt föräldraskap eller din parrelation. Du kan även få hjälp i kontakten med andra verksamheter och myndigheter.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Stödet kostar ingenting.

Kontakta oss direkt på plats i den öppna verksamheten, på telefon eller via annan personal på familjecentralen. Se kontaktuppgifter nedan.

Entrén till Östernärke familjecentral.

Entrén till Östernärke familjecentral.

Kontakt

Besöksadress

Örebrovägen 26, Odensbacken.

Pedagog

Anna-Karin Lööv, 019-21 58 07, anna-karin.loov@orebro.se.

Kurator

Elin Stridlund, 019-21 58 09, elin.stridlund@orebro.se.

BVC-sköterskor

019-602 84 20
Anna Bellander
Sofi Lind.

Barnmorska

Karin Johansson, 019-602 84 16.

Senast uppdaterad:

Publicerad: