Positivet

Positivet är ett gruppboende, som tillhör socialpsykiatrin, för personer med psykiska funktionsnedsättningar. På boendet finns åtta lägenheter och ett stort och trevligt gemensamt kök/vardagsrum.

 I direkt anslutning utanför finns ett antal stugor. Boendet erbjuder även stöd till personer med egna kontrakt, främst i bostadsområdena Vivalla och Varberga men även i andra delar av Örebro.

Boendemiljö

Långt ut på väster i Örebro på Sandbackavägen 1 ligger Positivet. Ett naturskönt område nära skog och natur. Närmaste affär är Ekohallen på Irisgatan. Du tar dig med stadsbuss till Irisgatan eller Mellringe och därifrån kan du gå till fots.

Målsättning

Vår målsättning är att arbeta stödjande och motiverande med pedagogisk inriktning för att underlätta återhämtning. Vi tror på en meningsfull vardag med lämplig sysselsättning och fritid. Vi arbetar efter flera av socialstyrelsens rekommenderade metoder. All personal arbetar utifrån vår värdegrund helhet, ansvar, delaktighet och respekt.

Boendestöd

På gruppboendet bor personer med SoL- eller LSS-beslut och här finns personal dygnet runt. Personalen som arbetar i boendestöd kallas för boendestödjare.

Den boende måste själv aktivt delta i de beviljade insatserna vilka utgår från behov och utformas så att personens egen förmåga tas tillvara och förstärks.

Stödet ser olika ut för olika personer. Det kan till exempel vara stöd för att: sköta sitt hem, göra olika ärenden, ta olika kontakter, skapa struktur i vardagen, delta i aktiviteter, sköta personlig hygien, bryta isolering.

Det pedagogiska stödet planerar vi tillsammans så att den boende känner sig trygg och delaktig i sin återhämtning. Överenskommelsen skrivs ner för att tydliggöra vad den boende kan göra själv och behovet av stöd. Alla insatser dokumenteras för att säkerställa att rätt stöd och insatser ges.

Samverkan

På gruppboendet har vi husmöten varje vecka i det gemensamma köket/vardagsrummet. Där har varje person möjlighet att påverka det som är gemensamt t.ex. gemensamma aktiviteter, måltider, utflykter.

Med personens samtycke kan personalen samverka med anhöriga, landstinget och/eller andra aktörer. All personal har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!