Arbetsrehabilitering

I Socialpsykiatrin i Örebro kommun finns det möjlighet att få stöd av arbetskonsulent för att börja studera för dig som är i åldern 18–65 år och har fått beslut enligt socialtjänstlagen om dagverksamhet.

Arbetskonsulenten inom Socialpsykiatrin kan även informera om vilka vägar det finns för att få stöd ut mot arbetsmarknaden.

Studier med stöd - Supported education

Socialpsykiatrin arbetar enligt metoden Supported education. Metoden innebär att personer får ett individuellt studieupplägg och stöd så länge behov finns. Målet med Supported education är att stödja personer som har psykiska funktionsnedsättningar att börja eller återvända till studier.

Vad kan vi ge stöd och vägledning i?

  • Arbetskonsulenten börjar tillsammans med dig att kartlägga bland annat tidigare erfarenheter, utbildningar och intresseområden. Syftet är att se vilket stöd du behöver av utbildningsanordnare och av arbetskonsulent.
  • Arbetskonsulenten samverkar med utbildningsanordnare och gör en individuell planering utifrån ditt behov av anpassning.
  • Arbetskonsulenten samverkar med det kontaktnät du har, exempelvis psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd etc.
  • Det individanpassade stödet i studier ges så länge du har ditt biståndsbeslut och behov finns.

Vad krävs för att få studier med stöd?

För att få studier med stöd krävs ett biståndsbeslut för dagverksamhet. Arbetskonsulenten är behjälplig i kontakt med biståndshandläggare.

  • Du ska ha en egen vilja till att börja studera inom en snar framtid.
  • Vara i arbetsför ålder.
  • Du måste ha en etablerad kontakt med psykiatrin.
Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?