Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar på ditt uppdrag tillsammans med dig. Personligt ombud är fristående från myndigheter, det kostar inget och vi har tystnadsplikt.

Vem kan få personligt ombud?

Personligt ombud vänder sig till dig som bor i Örebro kommun, är över 18 år och har psykisk funktionsnedsättning som innebär att du har:

  • stora svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och att dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma bestå under en längre tid. Svårigheterna är en konsekvens av psykisk ohälsa/sjukdom.
  • sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering och sysselsättning.
  • behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

Vi kan hjälpa dig med

  • råd och stöd
  • att undersöka ditt behov av vård
  • att samordna din hjälp
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få den vård och service du har rätt till

Örebro kommun jobbar i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS, Attention och Stjernan.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss själv eller med hjälp av någon annan via telefon eller e‑post. Vi bokar in ett möte där du får berätta vad du önskar hjälp med. Vi träffas på en plats som du väljer. Efter mötet gör vi en bedömning om vi har möjlighet att hjälpa dig.

Film om personligt ombud

I den här filmen från Socialstyrelsen får du veta mer om hur ett personligt ombud arbetar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: