På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Allmänna val

Vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma extra val och folkomröstningar som riksdagen, kommun­fullmäktige eller regionen bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val 11 september 2022

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige sker söndagen den 11 september.

Röstkort

Röstkorten skickas ut under perioden 15–24 augusti till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt till och vilket valdistrikt som du tillhör. På röstkortet står det i vilken vallokal du kan rösta och när vallokalen har öppet under valdagen den 11 september.

Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt, mer information finns på Valmyndighetens webbplats, www.val.se.

Röstning på valdagen

Ta med dig röstkortet och din id-handling när du ska rösta i din vallokal. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.

Förtidsröstning i röstningslokal

Du kan förtidsrösta under perioden 24 augusti–11 september var som helst i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun. Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Förtidsröstning genomförs i 20 lokaler i Örebro kommun med varierande öppettider. Information om adresser och öppettider kommer att finnas på val.se.

Förtidsröstning på valdagen sker i Örebro kommuns lokaler, kl. 8–20, på Drottninggatan 5 (f.d. Servicecenter).

Tänk på att det kan uppstå köer under både förtidsröstningen och valdagen! Glöm inte att ta med ditt röstkort och använd gärna möjligheten att förtidsrösta under helgerna, information om vilka lokaler som har öppet under helgerna kommer att finnas på val.se.

Servicecenters telefon har extra öppet under valdagen 11 september, och svarar då endast på frågor om valet.

Under våren har vi rekryterat röstmottagare till de allmänna valen för riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Mer information för dig som är utsedd röstmottagare finns på "Min sida" på orebro.jobbaival.se.

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare? Behov av extra röstmottagare kan behövas om bortfall skulle ske. Gör din intresseanmälan på: orebro.jobbaival.se.

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till vallokaler med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat.

Partier ansvarar som tidigare för att distribuera alla övriga typer av valsedlar till vallokaler. Valnämnden i Örebro kommun har dock beslutat erbjuda viss service för att underlätta distributionen av namnvalsedlar till förtidsröstningen (röstningslokaler). De partier som önskar att få sina namnvalsedlar distribuerade till röstningslokaler ska lämna dessa till valkansliet tisdagen den 9 augusti, mellan kl. 9 och 16. Observera att denna service gäller enbart för förtidsröstningen! Kontakta valkansliet på e-postadress valkansli@orebro.se för mer information.

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en vallokal, förtidsrösta eller rösta med bud på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns möjligheten att få ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig, eller där du tillfälligt befinner dig, och tar emot din röst. Om du behöver få ambulerande röstmottagning vänder du dig till Örebro kommuns servicecenter via 019-21 10 00.

Röster som avläggs som förtidsröster på valdagen eller brevröster som skickats från utlandet och kommer fram till den lokala valmyndigheten efter valdagen räknas onsdagen den 14 september i Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro med början kl. 9. Rösträkningen är offentlig.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet sker vart femte år.

Valorganisation

Örebro kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra nationella val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Kommunen har en Valnämnd (politiker) som ansvarar för valet och ett Valkansli (tjänstemän) som genomför valnämndens beslut. Till sin hjälp har Valkansliet en central kommunal valstab på valdagen och över 800 engagerade valarbetare. Det svenska valsystemet är på så sätt väl förankrat i befolkningen.

Demokratifrämjande aktiviteter

Inför valet 2022 har Örebro kommun samverkat med studieförbund och Örebro läns bildningsförbund för att stärka intresset för och kunskapen om demokrati.

Örebro läns bildningsförbund har samlat alla studieförbunds aktiviteter som ska främja demokrati – allt från bokcirklar till inspelade föreläsningar. Ta del av studieförbundens aktiviteter med demokrati-tema på Örebro läns bildningsförbunds webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se