Allmänna val

Vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma extra val och folkomröstningar som riksdagen, kommun­fullmäktige eller regionen bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Det senaste valet genomfördes den 11 september 2022. Information om valresultatet finns på Valmyndighetens webbplats, val.se. På sidan Kommunfullmäktige kan du se hur mandatfördelningen ser ut i Örebro kommun efter valet.

Nästa val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls söndagen den 13 september 2026.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Nästa val är i juni 2024.

Valorganisation

Örebro kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra nationella val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Kommunen har en Valnämnd (politiker) som ansvarar för valet och ett Valkansli (tjänstemän) som genomför valnämndens beslut. Till sin hjälp har Valkansliet en central kommunal valstab på valdagen och över 800 engagerade valarbetare. Det svenska valsystemet är på så sätt väl förankrat i befolkningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se