Vårdplaner och vårdåtgärder (KVÅ) – för personal

Här hittar du rutin för hur man skriver vårdplaner samt bilagor som beskriver specifika områden och hur det ska dokumenteras.

Vårdplaner

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i hälso- och sjukvårdsprocessen.

KVÅ kan även användas för jämförelser mellan kommuner eftersom Örebro kommun ska rapportera in dessa uppgifter till Socialstyrelsens register.

Örebro kommun urval av KVÅ

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård som kan läsas i sin helhet på socialstyrelsens sida om kommunal kodning

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: