Intyg och utlåtanden – för personal

Legitimerad personal som för patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Intyg

Senast uppdaterad:

Publicerad: