ICF-Internationell klassifikation

ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF ger en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

Tillämpning av ICF

ICF kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg.

Syftet med ICF

Att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.

ICF sökord

ICF bedömningsfaktorer

INGET problem (ingen, frånvarande, försumbar) 0-4% nedsättning

LÄTT problem (lätt, låg) 5-24% nedsättning

MÅTTLIGT problem (medel, ganska stor) 25-49% nedsättning

SVÅRT problem (grav, hög, extrem) 50-95% nedsättning

TOTALT problem (fullständig) 96-100% nedsättning

Senast uppdaterad:

Publicerad: