Luftvägsvirus – för personal

Luftvägsvirus - Covid-19, Influensa, RS

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Utifrån Folkhälsomyndighetens nya vägledning om förebyggande åtgärder mot virusorsakade luftvägsinfektioner har vårdhygien Region Örebro län tagit fram en ny riktlinje, Luftvägsvirus kommunal vård, vårdhygienisk riktlinje.

Luftvägsvirus kommunal vård, vårdhygienisk riktlinje

Stöd och vägledning


Senast uppdaterad:

Publicerad: