Egenvård – för personal

Den egenvård som patienten utför själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Senast uppdaterad:

Publicerad: