Sårbehandling – för personal

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Riktlinjer för sårbehandling

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Förskrivning av behandlande madrass

Från och med 1 december 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3–4.

Kriterier och riktlinjer vid förskrivning av behandlande madrasser

Bedömning inför förskrivning av tryckkavlastande madrass – Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Blankett – Förskrivning av madrass i behandlande syfte

Senast uppdaterad:

Publicerad: