Sårbehandling – för personal

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Riktlinjer för sårbehandling

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Förskrivning av förebyggande madrass

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla förebyggande madrasser upp till sårgrad 2.

Förskrivning av behandlande madrass

Från och med 1 december 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3–4.

 

För att behandlande madrasser ska förskrivas utifrån rätt kriterier, följas upp enligt rutin och som ett stöd till alla sjuksköterskor som förskriver ska sårsjuksköterska kontaktas innan förskrivningen.

Sårsjuksköterskan hjälper till med:

  1. att ställa kontrollfrågor för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda
  2. är ett stöd vid förskrivningen och vägleder till rätt information
  3. kan vara ett stöd vid bedömning av sårkategoriuppmärksammar att förskrivaren har uppföljningsansvar och måste
  4. återkoppla till CFH om fortsatt behov och vid förändringar vid byte av tjänst.

Sårsjuksköterska kontaktas via funktionsbrevlåda- sarsjukssk- i Treserva.

Kriterier och riktlinjer vid förskrivning av behandlande madrasser

Bedömning inför förskrivning av tryckkavlastande madrass – Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Blankett – Förskrivning av madrass i behandlande syfte

Senast uppdaterad:

Publicerad: