Preanalys och provtagning – för personal

Medicinska beslut baseras i hög grad på provtagningssvar. Därav viktigt att utföra alla moment korrekt innan prov analyseras. Felaktig hantering kan leda till felaktiga värden.

Utbildningen vänder sig till all provtagande personal och ska användas i utbildningssyfte i samband med ”överlåten hälso- och sjukvård” gällande provtagning.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Provtagningsinformation

Provtagningsinformation

Utbildning för all provtagande personal

Utbildning i Preanalys och provtagning

Stöd och vägledning

Nationell vägledning

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: