Fallprevention och fallhändelse

Fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Fall orsakar inte sällan aktivitets- och funktionsnedsättningar, skador såsom frakturer och sårskador och i värsta fall dödsfall. Många får behov av stöd med vård och omsorg. Även fall utan kroppsskada kan ge försämrad livskvalitet, om den som fallit avstår från sociala och fysiska aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Film om riktlinje Fallprevention

Stöd och vägledning

Senast uppdaterad:

Publicerad: