På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Stöd och behandling barn – för vuxna

Stöd och behandling barn erbjuder råd, stöd och behandling riktat till familjer med barn i åldern 0–15 år. Fokus är att stötta föräldrar att utveckla sitt föräldraskap. Genom god kommunikation och goda relationer mellan föräldrar och barn skapas goda förutsättningar för barn att lyckas i livet.

Behöver du som förälder råd och stöd i att sätta gränser och vägleda ditt barn? Kanske har ni mycket konflikter i familjen och svårt att kommunicera med varandra? Då kan familjebehandling vara till hjälp.

Vår utgångspunkt är att föräldrar vill sitt barns bästa och ibland kan det behövas stöd i föräldraskapet. Vi diskuterar tillsammans med föräldrar och socialsekreterare om vad vi ska arbeta med och hur vi ska lägga upp arbetet. Detta för att det ska bli så bra som möjligt för barnen och de förändringar som familjen önskar.

Varje familj får kontakt med en eller två behandlare/kuratorer på Stöd och behandling barn. Våra träffar kan ske i våra lokaler på Västra vintergatan 11, hemma hos familjen, ute eller i annan lokal.

Lokal hos Stöd och behandling barn

Vilket stöd kan föräldrarna få?

  • Någon att prata med.
  • Delta i föräldrastödsgrupper.
  • Stöd i samspel mellan barn och föräldrar.
  • Stöd i samarbete och kontakt med nätverk.
  • Stöd och samarbete med andra som familjen kommer i kontakt med, till exempel förskola, skola och barnhälsovård.

Familjebehandling och föräldrastödsgrupper

Tanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling erbjuds på olika sätt och med olika metoder, anpassade efter familjens behov.

Målet är att familjebehandlare och familj tillsammans hittar nya sätt för att få till förändring och stärka tryggheten och tilliten i familjen. Ibland träffar familjebehandlaren hela familjen tillsammans, ibland föräldrar eller barn enskilt.

Connect är en föräldrakurs som handlar om att stärka relationen mellan barn och föräldrar, öka kommunikationen samt minska stress och konflikter i föräldraskapet. Målet är att föräldrar ska få en bättre relation till sitt barn, känna sig stärkt i sitt föräldraskap och förstå hur barns utveckling påverkar relationen. Träffas vid 10 tillfällen.

Pusselbitar Connect

BIFF är en föräldrastödsgrupp som består av pedagogiska och teoretiska inslag samt gruppsamtal. En möjlighet för föräldrar i separation/vårdnadstvist eller samarbets­svårigheter att träffa andra i samma situation. BIFF syftar till att ge hopp för föräldrar i en svår situation.

Syftet är att se vad föräldrar själva kan göra för att förbättra situationen för sitt barn. Fokus är på hur barnen påverkas av föräldrar som befinner sig i konflikt när det gäller vårdnad, boende eller umgänge. Träffas vid tre tillfällen.

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram i form av åtta korta filmer med arbetsmaterial. Programmet har en positiv syn som utgår ifrån att alla försöker vara så bra föräldrar som möjligt.

Målet är att föräldern ska bli mer lyhörd gentemot sitt barn och reflektera kring sitt eget och barnets agerande. Programmet vill även ge föräldern en möjlighet att reflektera över hur den egna bakgrunden påverkar föräldrarollen. Träffas vid 10 tillfällen.

Illustration över trygghetscirkeln
Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se