Stora Holmens lekmiljöer

På Stora Holmen finns en omtyckt lekmiljö med Lilleputt-tåget, trampbilsbana och klapphage.

Lilleputtåget på Stora Holmen

Lilleputtåget på Stora Holmen.

Utvecklingen från lekplats till en lekmiljö

2021 kommer lekplatsen på Stora Holmen att utvecklas från en lekplats till en lekmiljö i enlighet med kommunens riktlinjer för lekplatser. Lekplatsen består idag av gungor, en klätterställning och en sandlåda med gungdjur. Kullen bakom gungorna kommer ingå i den nya miljön för att den ska bli större och rymma flera olika lekvärden.

Nya gungor och vattenlek

I den första etappen kommer den gamla lekutrustningen att plockas ner och ny sättas upp. Närmast trampbilsbanan blir det nya gungor, en kompisgunga och en lite ovanligare gungställning där flera kan gunga tillsammans och få hög fart och lite pirr i magen.

I grässluttningen bakom gungställningen som finns idag kommer en sand- och vattenlekmiljö att byggas. Det blir vattenpumpar, en liten lekbäck, och en generös sandmiljö att gräva kanaler i, samt en lekställning för att hissa upp och leka med sanden.

Bävrarna flyttar in

Högst upp på kullen kommer ett litet Bäverfort att byggas, och här kommer flera bävrar (träskulpturer) att finnas. Det kommer även att finnas en rutschkana och en plats med enkla lekredskap för musik. De olika platserna binds ihop med gångstigar och inne bland träden kommer det i sista etappen att byggas träspångar.

Det här kommer att bli en stor och spännande lekmiljö, som har arbetsnamnet Bäverskogen. Arbetet med byggnationen startar i april och beräknas vara klart i sommar.

Lekmiljö Stora Holmen

Karta över Stora Holmens lekmiljö.

I närheten

I anslutning till lekplatsen finns Stadsparken. Dit kan du ta dig med roddfärjan Wiktoria från Stora Holmen. Det går även att ta sig till Stora holmen via broar från Universitetssjukhusets område.

Hitta hit

Om du vill ta bussen till Stora Holmen kan du kliva av vid hållplats USÖ S:a Grev Rosengatan. På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider och busshållplatser.

Cykelställ

Cykelställ finns vid den västra entrén till Stora Holmen.

Fler lekplatser

På sidan lekplatser och lekmiljöer finns en lista med fler lekplatser.

Senast uppdaterad:
Publicerad: