Stora Mellösas lekplats

Stadsdelsparken i Stora Mellösa utvecklades under 2017 och 2018. Här fanns sedan tidigare en närlekplats, men denna är nu del av en större park.

På lekplatsen finns en klätterställning med rutsch, gungor och sandlek. Men går du igenom lekbuskarna som fortsätter parken. Här finns hängmattor, en stor snurrande disc som man får plats många på, och en ny pulkabacke med en släntrutsch.

I miljön har många nya träd och buskar planterats så att det ska kännas spännande att springa omkring och kanske leka dunken? Parken är även ett pilotområde där vi testar att anlägga blomsterängar.

I närheten

Stora Mellösa Kyrka och idrottsplats.

Hitta hit

Senast uppdaterad:
Publicerad: