Svalsjöns lekplats

I kanten mellan bostadsområdet Almby och universitetsområdet ligger parken Svalsjön. Halva parken utgörs av en större skogsdunge och halva parken av öppnare gräsytor. I mitten ligger en närlekplats och miljön runt denna är också spännande för lek.

På lekplatsen finns gungor, en klätterställning med rutschkana och en gungbräda. Här finns också en större sandlekmiljö och ofta finns det lite vatten i diket intill. Skogsbrynet är också spännande för lek för yngre barn. Du kanske vill bygga en egen koja? Eller leta efter ställena där småfolket bor?

I närheten

Tybblelundshallen. På universitetsområdet finns restauranger.

Hitta hit

Senast uppdaterad:
Publicerad: