Tjäderleken

Parken Tjäderleken i Björkhaga har en lite annorlunda lekmiljö. Det är en områdeslekplats och därmed inte så stor, men den ligger ganska nära Myrans lekplats i Oxhagenparken och är du på besök i området, så passa på att besöka även Tjäderleken.


Herren på täppan i Tjäderleken är en tjädertupp – en träskulptur av Anders Sunesson som står på en kulle.

Kullen ingår i ett springlandskap med flera småkullar, stenmjölsstigar och Salix-tunnlar. Stenmjölsgångarna är breda och platta så att du kan ta dig runt även om du sitter i rullstol. I lekmiljön finns också gungor, en bred rutschkana, en klätterställning och en sandlekmiljö med lekhus.

En bit bort i parken har högörtsängar anlagts. På sommaren kan de här vara en vacker syn. På sidan Fjärilens landskap kan du läsa mer om hur kommunen utvecklar blommande marker i den offentliga stadsmiljön.

I närheten

I närheten av lekplatsen finns Myrans lekplats som är en del av Varbergaskogens lekmiljöer.

Hitta hit

Senast uppdaterad:
Publicerad: