Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, Kulturskolan, Bio Roxy, konsthallen, fritidsgårdar, kulturbidrag, kolonier och konsumentrådgivning. Nämnden ansvarar för operativ samordning och dialog med medborgare utifrån Agenda 21-visionen och kommunfullmäktiges program för demokrati och folkhälsa. Nämnden har även ansvaret för att stödja och samordna arbetet med lokal områdesutveckling.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kulturnämnden, 2018

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

4 juni

22 augusti

12 september

10 oktober

14 november

5 december

Tid och plats

Tid kl. 17. Plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 14 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Kulturnämnden, 2017-2018
Protokoll för Kulturnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kultur.medborgare@orebro.se.

Ledamöter

Kulturnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Kulturnämnden

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?