Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, Kulturskolan, Bio Roxy, konsthallen, fritidsgårdar, kulturbidrag, kolonier och konsumentrådgivning. Nämnden ansvarar för operativ samordning och dialog med medborgare utifrån Agenda 21-visionen och kommunfullmäktiges program för demokrati och folkhälsa. Nämnden har även ansvaret för att stödja och samordna arbetet med lokal områdesutveckling.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kulturnämnden, 2020

Datum

20 januari

10 februari

16 mars

16 april

18 maj

8 juni

17 augusti

14 september

12 oktober

9 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 8 juni 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Kulturnämnden, 2019-2020
Protokoll för Kulturnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kultur.medborgare@orebro.se.

Ledamöter

Kulturnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Kulturnämnden

Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?