Norrgatan, byte av VA-ledningar

Med start i november 2023 byter vi ut gamla VA-ledningar på Norrgatan samt i korsningen Västra Nobelgatan, det gör vi för att minska risken för framtida läckor.

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Väster.

Vad utför vi för arbete?

Vi byter ut gamla vatten- och avloppsledningar på Norrgatan samt i korsningen Västra Nobelgatan.

Under arbetet kan vi behöva tjältina marken, vilket innebär att vi använder oss av värme från en kolbrännare för att tina upp frusen mark. Tjältiningen kan göra att rök och röklukt sprids från grävplatsen.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Framkomligheten för fordonstrafik kommer att vara begränsad. Följ skyltning på plats för att komma fram dit du ska. Om möjligt välj en annan väg.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

För att påverka framkomligheten så lite som möjligt kommer arbetet att ske i etapper.

Etapp 3, mellan Gustav Adolfs allé och Tegnérgatan

Karta över etapp 3

I etapp 3 arbetar vi på sträckan mellan Gustav Adolfs allé och Tegnérgatan.

Tidplan – klart juli 2024

Etapp 3 beräknas pågå maj – juli 2024.

Framkomligheten under etapp 3

  • Norrvägen kommer att vara avstängd för biltrafik vid arbetsområdet. Arbetsområdet flyttas vartefter vi blir klara. Följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Det kommer tillfälligt att vara färre möjlighet till parkering längs vägen vi gräver i.
  • Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet. Följ skyltning på plats.
  • Boende kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några undantag när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten.

Vid några tillfällen kan det bli kvälls- och nattarbeten

Vid några tillfällen kan eventuellt kvälls- eller nattarbete förekomma. Detta för att vi på säkraste och snabbaste sätt ska bli klara med etapp 3.

Färdiga etapper

Karta över etapp 2

I etapp 1 börjar vi med att byta ut vatten- och avloppsledningar i korsningen Norrgatan–Västra Nobelgatan och arbetar oss sedan söderut på Norrgatan mot Markgatan.

Tidplan – korsningen med Västra Nobel först ut

Under vecka 45 startar arbetet med att byta vattenledningar på Norrgatan och från vecka 46 pågår arbete även i korsningen Norrgatan–Västra Nobelgatan. Arbetet i korsningen planeras pågå till mitten på december. Hela etappen beräknas vara klar i mars 2024.

Framkomligheten under etapp 1

  • För fordonstrafik kommer framkomligheten på Västra Nobelgatan att vara begränsad till mitten på december. Ett körfält hålls öppet i varje riktning. Följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Om möjligt välj en annan väg.
  • Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet.
  • Boende kommer att nå sina garage under arbetets gång, med några undantag när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten.

Vid några tillfällen kan det bli kvälls- och nattarbeten

Vid några tillfällen kan eventuellt kvälls- eller nattarbete förekomma. Detta för att vi på säkraste och snabbaste sätt ska bli klara med etapp 1.

Etapp 2, mellan Västra Nobelgatan och Tegnérgatan

Karta över etapp 2

I etapp 2 börjar vi gräva utanför Norrgatan 31 A-C och arbetar oss mot Tegnérgatan.

Tidplan – klart i maj 2024

Etapp 2 beräknas pågå mars – maj 2024.

Framkomligheten under etapp 2

  • Norrvägen kommer att vara avstängd för biltrafik vid arbetsområdet. Arbetsområdet flyttas vartefter vi blir klara. Följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Det kommer tillfälligt att vara färre möjligheter till parkering längs vägen vi gräver i.
  • Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet. Följ skyltning på plats.
  • Boende kommer att nå sina garage under arbetets gång, med några undantag när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten.

Vid några tillfällen kan det bli kvälls- och nattarbeten

Vid några tillfällen kan eventuellt kvälls- eller nattarbete förekomma. Detta för att vi på säkraste och snabbaste sätt ska bli klara med etapp 2.

Varför utförs arbetet?

Befintliga vatten- och avloppsledningar är gamla och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor.

Tidplan

Arbetet planeras starta i början av november 2023 och beräknas vara klart sommaren 2024.

Etapp 1: Vecka 45 2023 – mars 2024

Etapp 2: Mars – maj 2024

Etapp 3: Maj – juli 2024

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen behöver vi stänga av vattnet och ibland med kort varsel exempelvis på grund av en vattenläcka. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar och vid vattenläckor. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av sms inför vattenavstängningar.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi är rädda om boende och trafikanter som rör sig i närheten av grävområdet. Ibland behöver vi också leda om trafiken en lite längre sträcka för att till exempel minimera mängden tung trafik genom ett villaområde eller förbi en skola.

Tyvärr händer det att trafikanter till exempel genar över gräsmattor och cykelbanor, istället för att följa våra hänvisningar. Det ökar risken för olyckor. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare: Jimmy Wallin, 019-21 10 00.

Byggledare: Elias Westman, 070-897 50 69.

Senast uppdaterad:
Publicerad: