Hovsta–Ervalla, nya VA-ledningar

Vi bygger nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Tekniska förvaltningen ska bygga nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Översikt av ledningssträckan. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Pågående arbeten

Etapp 1

Etappen mellan Hovsta och Ölmbrotorp påbörjades i april 2022, med start på Klackvägen och Hovsta Banväg i norra delen av Hovsta. Vi har nu kommit fram till Åby och ska under våren borra ledningar under järnvägen vid Åby och sedan lägga ledningar genom Åby. Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Vi gräver sedan vidare från Åby vidare mot Ölmbrotorp.

Etapp 2

Arbete pågår mellan Ervalla och Ölmbrotorp och vi är nästan färdiga med sträckan. Det som återstår på denna etapp är vissa arbeten vid järnvägen söder om Ölmbrotorp samt hopkopplingar för att den nya ledningen ska kunna tas i drift.

Pågående arbeten - etapp 2

Pågående arbeten - etapp 2. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

De mindre reningsverken i Ervalla och Avdala kommer att läggas ner. Istället ska spillvattnet renas på reningsverket i Skebäck i Örebro. Kapaciteten på spillvattenledningen mellan Hovsta och Ölmbrotorp behöver därför höjas och det behöver byggas en spillvattenledning mellan Ölmbrotorp och Ervalla. Även vattenledningsnätet behöver förstärkas.

Påverkan på framkomligheten

Arbetet kommer att ha viss påverkan på framkomligheten, men VA-ledningarna kommer i största utsträckning inte att läggas i lokalgator eller i bostadsfastigheter. Ett fåtal fastigheter kommer att påverkas av bygget. De fastigheter som berörs kommer att informeras.

Område

Hovsta-Ervalla.

Tidsplan

Etapp 1 (Hovsta–Ölmbrotorp)

Byggstart i april 2022. Arbetet började på Klackvägen och Hovsta Banväg i norra delen av Hovsta och avslutas strax söder om Ölmbrotorp. Hela etappen förväntas pågå fram till sommaren 2023.

Etapp 2 (Ölmbrotorp–Ervalla)

Byggstart i februari 2021 och förväntas att bli helt klar under våren 2023.

Observera att ovanstående tidplan är preliminär.

Kontaktperson

Joakim Skog, projektledare från Projektenheten, Teknik- och serviceförvaltningen,
019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?