Hovsta–Ervalla, nya VA-ledningar

Vi bygger nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Tekniska förvaltningen ska bygga nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Översikt av ledningssträckan. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

De mindre reningsverken i Ervalla och Avdala kommer att läggas ner. Istället ska spillvattnet renas på reningsverket i Skebäck i Örebro. Kapaciteten på spillvattenledningen mellan Hovsta och Ölmbrotorp behöver därför höjas och det behöver byggas en spillvattenledning mellan Ölmbrotorp och Ervalla. Även vattenledningsnätet behöver förstärkas.

Påverkan på framkomligheten

Arbetet kommer att ha viss påverkan på framkomligheten, men VA-ledningarna kommer i största utsträckning inte att läggas i lokalgator eller i bostadsfastigheter. Ett fåtal fastigheter kommer att påverkas av bygget. De fastigheter som berörs kommer att informeras.

Område

Hovsta-Ervalla.

Tidplan

Etapp 1 (Hovsta–Ölmbrotorp)

Projektering klar våren 2021. Byggstart första kvartalet 2022.

Arbetet börjar i norra delen av Hovsta och slutar strax söder om Ölmbrotorp.

Etapp 2 (Ölmbrotorp–Ervalla)

Byggstart i februari 2021. Vi startar preliminärt vecka 42 med VA-arbete i Ölmbrotorp. Vi börjar med förberedande arbeten, så som nedtagning av träd och svetsning av rör.

Observera att ovanstående tidplan är preliminär.

Kontaktperson

Joakim Skog, projektledare Vatten och avlopp, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!