Hovsta–Ervalla, nya VA-ledningar

Vi bygger nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Tekniska förvaltningen ska bygga nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Översikt av ledningssträckan. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Pågående arbeten

Etapp 1

Etappen mellan Hovsta och Ölmbrotorp påbörjas preliminärt i april 2022, med start på Klackvägen och Hovsta Banväg i norra delen av Hovsta. Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Vi gräver sedan vidare via Åby vidare mot Ölmbrotorp.

Etapp 2

Arbete pågår mellan Ervalla och Ölmbrotorp och vi är nästan färdiga med sträckan.

Vi har nu lagt ledningar genom Ölmbrotorp. Det som återstår på denna etapp är vissa arbeten vid järnvägen samt hopkopplingar för att den nya ledningen ska kunna tas i drift. Vi beräknar att denna etapp blir klar hösten 2022.

Pågående arbeten - etapp 2

Pågående arbeten - etapp 2. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

De mindre reningsverken i Ervalla och Avdala kommer att läggas ner. Istället ska spillvattnet renas på reningsverket i Skebäck i Örebro. Kapaciteten på spillvattenledningen mellan Hovsta och Ölmbrotorp behöver därför höjas och det behöver byggas en spillvattenledning mellan Ölmbrotorp och Ervalla. Även vattenledningsnätet behöver förstärkas.

Påverkan på framkomligheten

Arbetet kommer att ha viss påverkan på framkomligheten, men VA-ledningarna kommer i största utsträckning inte att läggas i lokalgator eller i bostadsfastigheter. Ett fåtal fastigheter kommer att påverkas av bygget. De fastigheter som berörs kommer att informeras.

Område

Hovsta-Ervalla.

Tidplan

Etapp 1 (Hovsta–Ölmbrotorp)

Preliminär byggstart i april 2022. Arbetet börjar på Klackvägen och Hovsta Banväg i norra delen av Hovsta och slutar strax söder om Ölmbrotorp. Hela etappen förväntas pågå i ungefär ett år.

Etapp 2 (Ölmbrotorp–Ervalla)

Byggstart i februari 2021 och vi beräknar att arbetet med denna etapp blir klar hösten 2022.

Observera att ovanstående tidplan är preliminär.

Kontaktperson

Joakim Skog, projektledare, Projektenheten, Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!