Hovsta–Ervalla, nya VA-ledningar

Tekniska förvaltningen ska bygga nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Tekniska förvaltningen ska bygga nya VA-ledningar från Hovsta till Ervalla.

Översikt av ledningssträckan. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Varför utförs arbetet?

Reningsverken i Ervalla och Avdala kommer att läggas ner. Istället ska spillvattnet renas i Skebäck, Örebro. Kapaciteten på spillvattenledningen mellan Hovsta och Ölmbrotorp behöver därför höjas och det behöver byggas en spillvattenledning mellan Ölmbrotorp och Ervalla. Även vattenledningsnätet behöver förstärkas.

Bygget kommer inte ha någon större påverkan på framkomligheten, eftersom VA-ledningarna i största utsträckning inte kommer att läggas i lokalgator eller i bostadsfastigheter. I Åby kommer ett par fastigheter eventuellt påverkas av bygget. De fastigheter som eventuellt är berörda kommer att informeras.

Område

Hovsta-Ervalla.

Tidplan

Etapp 1 (Hovsta–Ölmbrotorp)

Projektering klar hösten 2019. Byggstart tidigast hösten 2019.

Arbetet börjar i norra delen av Hovsta och slutar strax söder om Ölmbrotorp.

Etapp 2 (Ölmbrotorp–Ervalla)

Projektering klar januari 2020. Byggstart våren 2020.

Kontakt

Joakim Skog, VA-ingenjör, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Publicerad: 5 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?