Hjälmarvägen, byggnation av cirkulationsplats

Vi bygger en cirkulationsplats på Hjälmarvägen, korsningen Sjölandsgatan/Stortorpsvägen, för att få ner hastigheterna och öka trafiksäkerheten. Arbetena beräknas vara klara december 2023.

Karta över arbetsområdet.

Stortorpsvägen och Sjölandsgatan är tillfälligt avstängd mellan Maskingatan och Hjälmarvägen. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Aktuellt

Från vecka 32 är korsningen Hjälmarvägen och Sjölandsgatan avstängd. Trafiken på Hjälmarvägen leds förbi arbetsområdet via en tillfällig omledningsväg.

Sjölandsgatan är avstängd för fordonstrafik, men gångtrafikanter och cyklister kan använda Sjölandsgatan under hela byggtiden. Norra Ormesta nås via infarten Ålholmsgatan. Stortorpsvägen är avstängd för all trafik.

Område

Norra Ormesta

Vad utför vi för arbete?

På Hjälmarvägen, vid korsningen med Sjölandsgatan och Stortorpsvägen, bygger vi en cirkulationsplats och övergångställen för cyklister och fotgängare.

I arbetet ingår också en ny infart från Hjälmarvägen till Lantmännen, ny trädallé söder om Hjälmarvägen och utsmyckning i mitten av rondellen med växter och belysning.

Varför utförs arbetet?

Hjälmarvägen har idag karaktär av en landsväg, en lång och bred raksträcka där gatans utformning och enformiga omgivning inbjuder till höga hastigheter. De senaste årens utbyggnad av stadsdelen Norra Ormesta har skapat behov av en säkrare trafiklösning och lugnare trafiktempo.

Genom att bygga om korsningen till cirkulationsplats sänks hastigheten och trafiksäkerheten ökar, samtidigt som det är en smidigare trafiklösning för biltrafiken. Nya övergångsställen skapar en säkrare passage över Hjälmarvägen för oskyddade trafikanter, och förbättrar cykel- och gångförbindelserna in till Örebro centrum och till närmsta skola.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Du kommer att kunna ta dig förbi arbetsområdet under hela byggtiden, följ skyltning på plats.

Mars:

 • Den 31 mars flyttas befintliga busshållplatser vid korsningen Hjälmarvägen/ Sjölandsgatan/ Stortorpsvägen tillfälligt cirka 300 meter västerut (närmare centrum). Där har vi skapat ett tillfälligt övergångsställe över Hjälmarvägen.

April-maj:

 • Förberedelser för byggnationen startar, bland annat nedtagning av några träd. Dessa träd kommer senare att ersättas med en ny allé söder om Hjälmarvägen.
 • Ny infart från Hjälmarvägen till Lantmännen byggs. För biltrafiken innebär det att trafiken i båda riktningar leds förbi i endast ett körfält under en kortare period (några dagar).
 • En tillfällig infart till tvätthallen byggs.
 • Åtgärder vid korsningen Hjälmarvägen/Ålholmsgatan utförs för att underlätta vänstersväng från Hjälmarvägen in i bostadsområdet.
 • Anslutningen mellan Stortorpsvägen och Hjälmarvägen stängs tillfälligt av, trafiken leds om via Maskingatan.
 • Tillfällig omledningsväg byggs förbi korsningen där cirkulationsplatsen ska byggas.

Maj-oktober:

 • Cirkulationsplats byggs. Under denna period leds trafiken om via grusad omledningsväg söder om korsningen Sjölandsgatan/Hjälmarvägen.
 • Infarten till bostadsområdet Norra Ormesta via Sjölandsgatan är avstängd för fordonstrafik under tiden cirkulationsplatsen byggs. Trafiken hänvisas till infarten via Ålholmsgatan. Gångtrafikanter och cyklister kan använda Sjölandsgatan under hela byggtiden, följ skyltning på plats.
 • Semesteruppehåll och paus i bygget, vecka 28–31.

Oktober-december:

 • Hjälmarvägen öppnas för trafik. Kvarstående arbeten med cirkulationsplatsen slutförs.

Tidplan

Byggstart: april 2023.

Planerat att vara klart: december 2023.

Utförare

Bygg och Drift, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare: Julianna Pap, 019-21 10 00.

Byggledare: Alexander Örtensjö, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: