Rinkaby, anslutning till kommunala VA-nätet

Karta över arbetsområde för VA-arbete vid Rinkaby

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Rinkaby.

Vad utför vi för arbete?

Området Rinkaby ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Nu pågår projektering och under våren 2022 sker geotekniska undersökningar i området.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetet innebär ingen direkt påverkan på trafiken i dagsläget.

Tidsplan

  • Byggstart 2023.
  • Planerat klart 2024.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktperson

Ulrika Svensson, projektledare, 019-21 10 00, ulrika.svensson@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?