Lindbacka bruk, ny bro

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Karlslund.

Vad utför vi för arbete?

Vi ersätter befintlig betongbro och damm med en ny stål- och träbro som ska likna bron som uppfördes cirka 1890 vid Lindbacka bruk. Dammen rivs ut för att den utgör ett hinder för vandringsfisk. Befintliga stöd och brofästen förstärks med stålpålar.

Under inledningen av projektet kommer det även att utföras biotopskyddsåtgärder i åfåran innan och efter bron. Biotopåtgärderna syftar till att ta bort dämmande material och vegetation så att vattnets flöde inte begränsas i närheten anslutning till bron.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Du kommer inte att kunna ta dig över Svartån vid Lindbacka bruk under arbetets gång. Bron och parkeringen mittemot bron kommer vara helt avstängda under perioden 4 september 2023–31 januari 2024. Infart mot Lindbacka bruk sker under entreprenadtiden via Vattenverksgatan i Bista Industriområde.

Se kartbild över infarten till Lindbacka bruk vid Vattenverksgatan. , 543.5 kB.

Länk till kartan för Vattenverksgatan.

Varför utförs arbetet?

Den gamla betongbron har vid inspektion dömts ut och har sedan dess endast kunnat trafikeras med gång- och cykeltrafik.

Tidplan

Byggstart: 15 augusti 2023.

Planerat att vara klart: 31 januari 2024.

Utförare

Mark och exploatering, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Projektledare: Jens Gärskog, 019-21 10 00.

Biträdande projektledare: Jonas Jarleskog, 019-21 10 00.

Byggledare: Dennis Sohlin, 019-21 10 00.

Kommunekolog: Per Wedholm, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: